photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start

Wydział Leśny SGGW

Wydział Leśny, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, bud. 34 pok. 11 (parter) tel.: +48 22 59 38011, 38012, 38013, 35680 e-mail: dwl@sggw.edu.pl

Instytut Nauk Leśnych

Ostatnio zmodyfikowane 2021-07-07 15:26

Adres odnośnika: https://inl.sggw.edu.pl/

Dziekanat

Wirtualny Dziekanat
Ogłoszenia Dziekanatu
Informacje bieżące
Regulaminy
Wzory podań i druków
- podania do Rektora, Dziekana, druki, wzory zaświadczeń, itp....
Opłaty
Dyplomanci
Dziekanat Wydziału Leśnego kierunek leśnictwo i gospodarka przestrzenna
Pomoc materialna
Wsparcie dla Studenta
Staże i praktyki
Staż czy praktyka studencka są cennym doświadczeniem zawodowym na przyszłość. Dzięki nim można sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach, zdobyć nowe umiejętności i nawiązać kontakty.
Plany zajęć - Leśnictwo
Plany zajęć - GP
ImageZasada
Imageag.jpg
Gruchała
Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Łowiczem
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XIV edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Łowiczem
programy studiów
programy studiów I i II stopnia kierunku leśnictwo
Nabór na studia podyplomowe "Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych"
Regulamin antyplagiatowy
- informacja dla Dyplomantów o wejściu w życie nowego Regulaminu antyplagiatowego -

Gospodarka Przestrzenna

Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 22:15
Serwis Gospodarki Przestrzennej

Adres odnośnika: http://msgp.sggw.pl

Wydarzenia

Wydarzenia w serwisie
V Konferencja Biologii Molekularnej ( ${location}, od 2016-04-07 00:00 do 2016-04-09 23:25 ) Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
Rejestracja trwa do 31.01.2016
IX Sympozjum ochrony ekosystemów leśnych ( ${location}, od 2015-09-23 01:00 do 2015-09-24 23:55 ) Rogów,
Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych
Wydarzenia
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie ( ${location}, od 2016-03-22 00:25 do 2016-03-23 23:25 ) Rogów,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zaprasza na XII Konferencję z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2016 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 2014-10-03 from 12:00 to 14:00 Aula Kryształowa, ul. Nowoursynowska 166,
Zapraszamy na uroczystą inaugurację, która rozpocznie się 3 października 2014 r. o godz. 12 w Auli Kryształowej na Starym Kampusie przy Nowoursynowskiej 166
Konferencja dotycząca chorób odkleszczowych 2012-09-27 from 11:00 to 15:30 Budynek 23,
W dniu 27 września 2012 r. na terenie Wydziału Nauk Weterynaryjnych SGGW odbędzie się konferencja "pt. Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych"
Sympozjum "Choroby odkleszczowe 2015" 2015-03-20 from 10:00 to 17:20 Centrum Edukacji Medycznej CEMED,
Zapraszamy do udziału w sympozjum "Choroby odkleszczowe 2015 - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", którego celem jest przekazanie wiedzy na temat chorób przenoszonych przez te powszechnie występujące, krwiopijne pajęczaki.
II Ogólnopolska Konferencja "Klimatyczne uwarunkowania życia lasu" ( ${location}, od 2015-06-16 09:00 do 2015-06-17 16:00 ) CEPL w Rogowie,
Celem Konferencji jest przedstawienie stanu wiedzy z szeroko rozumianej klimatologii leśnej i wymiana doświadczeń. Wskazanie nowych kierunków badawczych, w oparciu o wymianę wspólnych doświadczeń, jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę współcześnie zachodzących zjawisk atmosferycznych.
Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania ( ${location}, od 2013-11-13 08:00 do 2013-11-14 16:00 ) CEPL Rogów,
Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania - geneza, rozwój, stan obecny i perspektywy na przyszłość
4 Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych" ( ${location}, od 2015-09-07 09:00 do 2015-09-09 16:00 ) Cedzyna k. Kielc,
Celem konferencji jest poznanie problematyki rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w nadchodzących latach, poszukiwanie możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych, poznanie współczesnych zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację, poznanie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów, poznanie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

100 lat Wydziału Leśnego

ImagelogoSGGW200lat320x290zielone.jpg
100 lat Wydziału Leśnego i 200 lat tradycji SGGW
Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i od Szczególnej Szkoły Leśnictwa do Wydziału Leśnego SGGW
Program Obchodów Jubileuszowych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

Kandydaci

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-12 12:07

Adres odnośnika: http://www.sggw.pl/dydaktyka_

Absolwenci

Staż dla absolwentów w Lasach Państwowych
- informacja o stażu absolwentów oraz o zasadach ich zatrudniania w Lasach Państwowych
Biuro Karier SGGW

Użytkownicy

Katalog domowych stron użytkowników portalu
Agnieszka Bronisz
Adrian Witczak
Ewa Referowska-Chodak
dr inż. Ewa Referowska-Chodak - Katedra Ochrony Lasu
Lukasz Kwasny
ABCD
Wiesława Ł. Nowacka
The Organizing Committee invites you to join the Conference on “Learning about forest and forestry – a norm critical perspective on current programs and pedagogics”. Conference is affiliated with IUFRO, RG 6.08.02

Aktualności

Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-18 14:53

Adres odnośnika: http://wl.sggw.pl/news

Narzędzia osobiste
Zaloguj