photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start

Wydział Leśny SGGW

Wydział Leśny, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, bud. 34 pok. 11 (parter) tel. +48 22 59 38010 dwl@sggw.pl

Studia

Kandydaci
Informacje dla kandydatów na studia za Wydziale Leśnym
Informacje Biura Spraw Studenckich
Informacje związane ze studiowaniem w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Studia stacjonarne "Leśnictwo"
Informacje dotyczące studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku "leśnictwo"
Studia niestacjonarne "Leśnictwo"
Informacje dotyczące studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku "leśnictwo"
Kierunek międzywydziałowy "Gospodarka przestrzenna"
Informacje dla kandydatów, studentów i pracowników dotyczące kierunku międzywydziałowego "Gospodarka przestrzenna"
Forest Information Technology
Anglojęzyczne studia magisterskie na kierunku "leśnictwo" w specjalności "Technologie Informacyjne w Leśnictwie", organizowane wspólnie przez Wydziały Leśne SGGW w Warszawie i Uniwersytetu Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde (Niemcy)
Studia doktoranckie
Informacje dla kandydatów i słuchaczy stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Leśnym
Studia podyplomowe
Informacje dla kandydatów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Leśny
studia w programach zagranicznych
program ERASMUS +

Nauka

Doktoraty
Przewody doktorskie przeprowadzone na Wydziale Leśnym
Habilitacje
Przewody habilitacyjne przeprowadzane przez Wydział
Badania
Badania naukowe na Wydziale Leśnym
Publikacje
Prace opublikowane przez pracowników Wydziału Leśnego
Konferencje
Konferencje organizowane przez Wydział
Ocena parametryczna 2013
Informacje dotyczące oceny parametrycznej Wydziału w 2013 roku (Wydział uzyskał w niej kategorię B)

Dziekanat

Wirtualny Dziekanat
Ogłoszenia Dziekanatu
Informacje bieżące
Regulaminy
Wzory podań i druków
- podania do Rektora, Dziekana, druki, wzory zaświadczeń, itp....
Opłaty
Dyplomanci
Dziekanat Wydziału Leśnego
Pomoc materialna
Wsparcie dla Studenta
Staże i praktyki
Staż czy praktyka studencka są cennym doświadczeniem zawodowym na przyszłość. Dzięki nim można sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach, zdobyć nowe umiejętności i nawiązać kontakty.
Plany zajęć - Leśnictwo
Plany zajęć - GP
ImageZasada
Imageag.jpg
Gruchała
Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Łowiczem
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XIV edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Łowiczem
programy studiów
programy studiów I i II stopnia kierunku leśnictwo
Nabór na studia podyplomowe "Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych"
Regulamin antyplagiatowy
- informacja dla Dyplomantów o wejściu w życie nowego Regulaminu antyplagiatowego -

Aktualności

Nowości w serwisie

Czytaj dalej...

Gospodarka Przestrzenna

Ostatnio zmodyfikowane 2014-05-22 22:15
Serwis Gospodarki Przestrzennej

Adres odnośnika: http://msgp.sggw.pl

Wydarzenia

Wydarzenia w serwisie
V Konferencja Biologii Molekularnej ( ${location}, od 2016-04-07 00:00 do 2016-04-09 23:25 ) Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
Rejestracja trwa do 31.01.2016
IX Sympozjum ochrony ekosystemów leśnych ( ${location}, od 2015-09-23 01:00 do 2015-09-24 23:55 ) Rogów,
Ochrona lasu wobec dynamicznych zmian ekosystemów leśnych
Wydarzenia
Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie ( ${location}, od 2016-03-22 00:25 do 2016-03-23 23:25 ) Rogów,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zaprasza na XII Konferencję z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2016 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie
Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 2014-10-03 from 12:00 to 14:00 Aula Kryształowa, ul. Nowoursynowska 166,
Zapraszamy na uroczystą inaugurację, która rozpocznie się 3 października 2014 r. o godz. 12 w Auli Kryształowej na Starym Kampusie przy Nowoursynowskiej 166
Konferencja dotycząca chorób odkleszczowych 2012-09-27 from 11:00 to 15:30 Budynek 23,
W dniu 27 września 2012 r. na terenie Wydziału Nauk Weterynaryjnych SGGW odbędzie się konferencja "pt. Ekosystemy leśne jako obszary podwyższonego ryzyka nabycia chorób odkleszczowych i odzwierzęcych"
Sympozjum "Choroby odkleszczowe 2015" 2015-03-20 from 10:00 to 17:20 Centrum Edukacji Medycznej CEMED,
Zapraszamy do udziału w sympozjum "Choroby odkleszczowe 2015 - profilaktyka, diagnostyka, leczenie", którego celem jest przekazanie wiedzy na temat chorób przenoszonych przez te powszechnie występujące, krwiopijne pajęczaki.
II Ogólnopolska Konferencja "Klimatyczne uwarunkowania życia lasu" ( ${location}, od 2015-06-16 09:00 do 2015-06-17 16:00 ) CEPL w Rogowie,
Celem Konferencji jest przedstawienie stanu wiedzy z szeroko rozumianej klimatologii leśnej i wymiana doświadczeń. Wskazanie nowych kierunków badawczych, w oparciu o wymianę wspólnych doświadczeń, jest szczególnie istotne z uwagi na dużą dynamikę współcześnie zachodzących zjawisk atmosferycznych.
Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania ( ${location}, od 2013-11-13 08:00 do 2013-11-14 16:00 ) CEPL Rogów,
Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania - geneza, rozwój, stan obecny i perspektywy na przyszłość
4 Sympozjum "Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych" ( ${location}, od 2015-09-07 09:00 do 2015-09-09 16:00 ) Cedzyna k. Kielc,
Celem konferencji jest poznanie problematyki rozwoju turystyki i rekreacji w lasach na terenach przyrodniczo cennych w nadchodzących latach, poszukiwanie możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej i profilaktycznej na obszarach leśnych, poznanie współczesnych zagrożeń ekosystemów leśnych i przyrodniczo cennych powodowanych przez turystykę i rekreację, poznanie współczesnych trendów w turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniu oraz udostępnianiu lasów, poznanie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju turystyki i rekreacji w Lasach Państwowych i w Parkach Narodowych.

100 lat Wydziału Leśnego

ImagelogoSGGW200lat320x290zielone.jpg
100 lat Wydziału Leśnego i 200 lat tradycji SGGW
Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i od Szczególnej Szkoły Leśnictwa do Wydziału Leśnego SGGW
Program Obchodów Jubileuszowych na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

100 years conference

Ostatnio zmodyfikowane 2019-03-06 17:35
Forests in Science, Practice and Education

Adres odnośnika: http://100years.wl.sggw.pl/

Kandydaci

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-12 12:07

Adres odnośnika: http://www.sggw.pl/dydaktyka_

Absolwenci

Staż dla absolwentów w Lasach Państwowych
- informacja o stażu absolwentów oraz o zasadach ich zatrudniania w Lasach Państwowych
Oferty pracy
- oferty pracy dla absolwentów kierunku "leśnictwo" i "gospodarka przestrzenna"
Biuro Karier SGGW
oferta pracy dla leśnika
- leśniczy -

Użytkownicy

Katalog domowych stron użytkowników portalu
Agnieszka Bronisz
Adrian Witczak
Ewa Referowska-Chodak
Dziękuję Państwu za udział w ankiecie dot. społecznych oczekiwań względem ochrony przyrody w Lasach Państwowych
Lukasz Kwasny
ABCD
Wiesława Ł. Nowacka
The Organizing Committee invites you to join the Conference on “Learning about forest and forestry – a norm critical perspective on current programs and pedagogics”. Conference is affiliated with IUFRO, RG 6.08.02

Aktualności

Ostatnio zmodyfikowane 2014-09-14 22:39

Adres odnośnika: http://wl.sggw.pl/news

Narzędzia osobiste
Zaloguj