photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Kontakt

Kontakt

Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-10 11:10

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ LEŚNY
ul. Nowoursynowska 159 Budynek 34
02-776 Warszawa

tel. (22) 59 38010, fax. (22) 59 38008
e-mail: dwl@sggw.pl

Plan poglądowy Kampusu SGGW w Warszawie

Jeśli przed numerem wewnętrznym zostanie dodane (22) 59, to otrzymamy bezpośredni numer miejski do danej jednostki czy osoby. Większość pracowników jest osiągalna poprzez e-mail – adresy wg schematu Imie.Nazwisko@wl.sggw.pl lub imie_nazwisko@sggw.pl

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE i PEŁNOMOCNICY

FunkcjaNazwisko i imięTelefonKatedraE-mail
Dziekan Żybura Henryk

38 100 henryk_zybura (at) sggw.pl
Prodziekan ds Nauki

Pełnomocnik Dziekana
ds. Międzynarodowych
Projektów Badawczych

Drozdowski Stanisław
38 105
stanislaw.drozdowski (at) wl.sggw.pl

Prodziekan ds Dydaktyki
Leśnictwo - stacjonarne 
Pełnomocnik Dziekana ds. 
Studiów Międzynarodowych

Moskalik Tadeusz
38 137 tadeusz.moskalik (at) wl.sggw.pl
Prodziekan ds Dydaktyki
Leśnictwo - niestacjonarne

Pełnomocnik Dziekana ds. 
Współpracy z Gospodarką

Piętka Jacek
38 170 jacek.pietka (at) wl.sggw.pl
Prodziekan ds Dydaktyki
Gospodarka Przestrzenna
Pełnomocnik Dziekana ds
Współpracy Międzynarodowej
i przedstawiciel w Eurolidze

Orzechowski Michał 35 680 38 202 michal.orzechowski (at) wl.sggw.pl
Pełnomocnik Dziekana
ds Współpracy ze Szkołami Średnimi

Pełnomocnik Dziekana ds. 
Monitorowania losów zawodowych
absolwentów Wydziału Leśnego

Buraczyk Włodzimierz
38 104 wlodzimierz.buraczyk (at) wl.sggw.pl
Pełnomocnik Dziekana
ds Ochrony danych osobowych
Pełnomocnik Dziekana
ds minimów kadrowych
Porter Bolesław
38 136 boleslaw.porter (at) wl.sggw.pl
Pełnomocnik Dziekana
ds jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. 
Stypendiów
i Pomocy Materialnej Studentów

Gruchała Arkadiusz 38 236 arkadiusz.gruchala (at) wl.sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. 
Promocji Wydziału

Urszula Zajączkowska
38023 urszula_zajaczkowska (at) sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. 
koordynacji programu „Erasmus”

Wojtan Rafał 38 084 rafal.wojtan (at) wl.sggw.pl

Pełnomocnik Dziekana ds.
kierunku Forest Information Technology

Brach Michał 38 213 michal.brach (at) wl.sggw.pl
Pełnomocnik Dziekana ds
Praktyk - Leśnictwo
Mandziuk Agnieszka 38 234 agnieszka.mandziuk (at) wl.sggw.pl
Pełnomocnik Dziekana ds
Praktyk - Gospodarka Przestrzenna
Czyżyk Krzysztof 38 222 krzysztof_czyzyk (at) sggw.pl

DZIEKANAT

FunkcjaNazwisko i imięTelefonFax
Kierownik Dziekanatu Anna Cieślicka
38 010 38 008
Specjalista Katarzyna Pabisiak 38 011
Specjalista Dorota Hryniewicka
38 012
Specjalista Małgorzata Kilarska 38 013
St. Specjalista - urlop
Ewelina Grzegorzewicz

Specjalista   
Agnieszka Daniluk 35 680
Specjalista Katarzyna Lebiecka 35 680

KATEDRY, SAMODZIELNE ZAKŁADY i PRACOWNIE

Jednostka / Nazwisko i imięTelefonFunkcja
Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej
Marciszewska Katarzyna
38 026 Kierownik
Kosel Ewa
38 021, 38 022 (fax) Sekretariat
Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa
Nasiadka Paweł 38 144 Kierownik
Warda Anna - urlop
38 145 Sekretariat
Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej
Brach Michał 38 213 Kierownik
Stępnik Mateusz 38 218, 38199 (fax) Sekretariat
Katedra Hodowli Lasu
Brzeziecki Bogdan
38 110 Kierownik
Widawska Zdzisława 38 101 Sekretariat
Katedra Ochrony Lasu i Ekologii
Sławski Marek 38 153 Kierownik
Borucińska Edyta
38 141, 38 154 (fax) Sekretariat
Katedra Urządzania Lasu i Ekonomiki Leśnictwa
Orzechowski Michał
38 202 Kierownik
Czarnecka Renata 38 207 Sekretariat
Katedra Użytkowania Lasu
Moskalik Tadeusz 38 137 Kierownik
Wrona Tatiana 38 121 Sekretariat
Sam. Pracownia Dendrometrii i Nauki o Prod. Lasu
Bijak Szymon 38 093 Kierownik
Bronisz Agnieszka
38 081 Sekretariat
Narzędzia osobiste
Zaloguj