photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat

Dziekanat Wydziału Leśnego

Ostatnio zmodyfikowane 2018-03-01 00:09

 

Adres:

Dziekanat Wydziału Leśnego
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34
02 - 776  Warszawa

 

 

OsobaZakres obowiązkówKontakt
mgr inż. Anna Cieślicka

Kierownik Dziekanatu

pokój  11

tel.  22-5938010
fax. 22-5938008
dwl@sggw.pl

--  Pomoc materialna  --

mgr Agnieszka Daniluk

 

 

 

mgr Katarzyna Lebiecka

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku leśnictwo

 

 

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682

przyjęcia studentów:

pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

sb.         10.00-13.00 *

*sem.letni 2017/18:
03.III; 17.III; 14.IV; 12.V;
16.VI; 30.VI

--  kierunek: leśnictwo --

mgr Dorota Hryniewicka

Studia stacjonarne I stopnia

pokój  8

tel.  22-5938012
fax. 22-5938008
dorota_hryniewicka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.      9-12
śr.       9-12
czw.    9-12

Katarzyna Pabisiak

Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

pokój  7

tel.  22-5938011
fax. 22-5938008
katarzyna_pabisiak@sggw.pl

przyjęcia studentów:
śr.      9-12
czw.   9-12
pt.    10-15
sb.    10-13*
*podczas wybranych zjazdów

Małgorzata Kilarska

Studia niestacjonarne I stopnia

 

 

pokój  9

tel.  22-5938013
fax. 22-5938008
malgorzata_kilarska@sggw.pl

przyjęcia studentów:
śr.      10-12
pt.     10-15
sb.     10-13*
*sem.zimowy 2017/18:
30.IX; 14,28.X; 25.XI; 16.XII;
20.I;  

-- kierunek: gospodarka przestrzenna --

mgr Katarzyna Lebiecka

Studia stacjonarne  I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
katarzyna_lebiecka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

mgr Agnieszka Daniluk

 

Studia niestacjonarne  I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
agnieszka_daniluk@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30
sb.         10.00-13.00 *
*sem.letni 2017/18:
03.III; 17.III; 14.IV; 12.V;
16.VI; 30.VI

dr inż. Ewelina Grzegorzewicz

URLOP

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj