photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat

Dziekanat Wydziału Leśnego kierunek leśnictwo i gospodarka przestrzenna

Ostatnio zmodyfikowane 2022-12-22 12:23

 

Adres:

Dziekanat Wydziału Leśnego
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34
02 - 776  Warszawa

 

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU LEŚNEGO
--  Pomoc materialna  --

 

 

mgr Katarzyna Lebiecka (pok.0/9)

 

 

 

 

 

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna i leśnictwo

pokój  0/9

tel.  22-5935680

przyjęcia studentów:

pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
czw.       10.00-14.00

sb.         9.00-12.00 *

*19X

--  obsługa studentów i absolwentów - kierunek: leśnictwo --

mgr Dorota Hryniewicka

 

Studia stacjonarne I i II stopnia

pokój  8

tel.  22-5938012
dorota_hryniewicka@sggw.edu.pl

przyjęcia studentów:
pn.      9-12
śr.       9-12
czw.    9-12

Marta Grabowska

Studia niestacjonarne I i II stopnia

 

 

pokój 7 (od 10.10)

tel.  22-5938013
marta_grabowska@sggw.edu.pl

przyjęcia studentów:
śr.      9-12
pt.     10-15 (przerwa 11:30-12:00)

sb.     9-12

-- obsługa studentów i absolwentów - kierunek: gospodarka przestrzenna --

mgr Katarzyna Lebiecka

 

Studia stacjonarne I i II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
katarzyna_lebiecka@sggw.edu.pl

przyjęcia studentów:

pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
czw.       10.00-14.00

sb.         9.00-12.00 *

*19X

Marta Grabowska Studia niestacjonarne I i II stopnia

pokój 7 (od 10.10)

tel.  22-5938013
marta_grabowska@sggw.edu.pl

przyjęcia studentów:
śr.      9-12
pt.     10-15 (przerwa 11:30-12:00)

sb.     9-12

19.11.2022,

10.12.2022,

14.01.2022,
04.02.2023.

  

Narzędzia osobiste
Zaloguj