photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat

Dziekanat Wydziału Leśnego

Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-09 11:03

 

Adres:

Dziekanat Wydziału Leśnego
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34
02 - 776  Warszawa

 

 

OsobaZakres obowiązkówKontakt
mgr inż. Anna Cieślicka

Kierownik Dziekanatu

pokój  11

tel.  22-5938010
fax. 22-5938008
dwl@sggw.pl

--  Pomoc materialna  --

mgr Agnieszka Daniluk

 

 

 

mgr Katarzyna Lebiecka

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku leśnictwo

 

 

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682

przyjęcia studentów:

pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

sb.         10.00-13.00 *

*sem.zimowy 2018/19:

--  kierunek: leśnictwo --

mgr Dorota Hryniewicka

Studia stacjonarne I stopnia roczniki I-III

pokój  8

tel.  22-5938012
fax. 22-5938008
dorota_hryniewicka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.      9-12
śr.       9-12
czw.    9-12

Katarzyna Pabisiak

Studia stacjonarne I stopnia IV rok

Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

pokój  7

tel.  22-5938011
fax. 22-5938008
katarzyna_pabisiak@sggw.pl

przyjęcia studentów:
śr.      9-12
czw.   9-12
pt.    10-15
sb.    10-13*
*podczas wybranych zjazdów

Małgorzata Kilarska

Studia niestacjonarne I stopnia

 

 

pokój  9

tel.  22-5938013
fax. 22-5938008
malgorzata_kilarska@sggw.pl

przyjęcia studentów:
śr.      10-12
pt.     10-15
sb.     10-13*
*sem.zimowy 2018/19:

-- kierunek: gospodarka przestrzenna --

mgr Katarzyna Lebiecka

Studia stacjonarne  I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
katarzyna_lebiecka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

mgr Agnieszka Daniluk

 

Studia niestacjonarne  I stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
agnieszka_daniluk@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30
sb.         10.00-13.00 *
*sem.zimowy 2018/19:

dr inż. Ewelina Grzegorzewicz

URLOP

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj