photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci

Dyplomanci

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych
- treść regulaminu i załączniki
Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym
- aktualizacja z dn. 12.06.2017 r. -
Praca dyplomowa na CD
- wytyczne Archiwum Centralnego SGGW -
Fotografia do dyplomu
- wytyczne zawarte w Zasadach sporządzania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW z dn. 9.04.2014)
Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu
- wytyczne zawarte w Zasadach sporządzania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW z dn. 9.04.2014)
FileKarta osiągnięć indywidualnych studenta
Należy podać informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowana dyscyplina studiów (dana kwalifikacja).
FileOdpis dyplomu w j. angielskim
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.
FileZagadnienia na egzamin dyplomowy (magisterski)
Do pobrania w formacie PDF
FileZagadnienia na egzamin dyplomowy (inżynierski)
Do pobrania w formacie PDF
konkurs na pracę dyplomową
- możliwość odbycia stażu w Polsce i w Chinach -
Narzędzia osobiste
Zaloguj