photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci

Dyplomanci

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych
- treść regulaminu i załączniki
Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym
PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ. Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem ( format pdf max 20 MB) Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie antyplagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony. Drukuje „Raport ogólny” i w sekcji „’Wnioski” tego raportu dokonuje stosownych oznaczeń dotyczących wyników badania oraz wnioskuje o dopuszczenie do obrony. Podpisuje dostarczone w międzyczasie 3 prace dyplomowe w wersji papierowej. W przypadku dopuszczenia do obrony, promotor wręcza studentowi : - 3 (podpisane) egzemplarze pracy dyplomowej (w wersji papierowej) . -Raport z badania antyplagiatowego .
Praca dyplomowa na CD
- wytyczne Archiwum Centralnego SGGW -
Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu
- wytyczne zawarte w Zasadach sporządzania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW z dn. 9.04.2014)
FileKarta osiągnięć indywidualnych studenta
Należy podać informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowana dyscyplina studiów (dana kwalifikacja).
FileOdpis dyplomu w j. angielskim
Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim.
FileZagadnienia na egzamin dyplomowy (magisterski)
Do pobrania w formacie PDF
FileZagadnienia na egzamin dyplomowy (inżynierski)
Do pobrania w formacie PDF
Wytyczne dotyczące prac dyplomowych
Narzędzia osobiste
Zaloguj