photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym

Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym

Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-04 08:23
PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ. Student składa promotorowi 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji cyfrowej ustalonej z promotorem ( format pdf max 30 MB) Promotor sprawdza pracę w elektronicznym systemie antyplagiatowym. Po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję wraz z uzasadnieniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony. Drukuje „Raport ogólny” i w sekcji „’Wnioski” tego raportu dokonuje stosownych oznaczeń dotyczących wyników badania oraz wnioskuje o dopuszczenie do obrony. Podpisuje dostarczone w międzyczasie 3 prace dyplomowe w wersji papierowej. W przypadku dopuszczenia do obrony, promotor wręcza studentowi : - 3 (podpisane) egzemplarze pracy dyplomowej (w wersji papierowej) . -Raport z badania antyplagiatowego .

 

Przed przystąpieniem do egzamin dyplomowego,
co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
należy złożyć w Dziekanacie:

 

 

1. PRACĘ DYPLOMOWĄ
- 3 egzemplarze drukowane dwustronnie
(2 egz. muszą być w twardej oprawie, jeden może być w miękkiej ale z płaskim grzbietem/nie bindowany z włożonym do środka na przedzie raportem z antyplagiatu)
- 3 egzemplarze w postaci cyfrowej na CD nagrane w formacie .pdf do 30MB ze względu na ograniczenia tech.systemu plagiatowego
Patrz Regulamin antyplagiatowy
Płyty - nie opakowania - powinny być podpisane (imię,nazwisko,nr albumu,wydział,rodzaj pracy,ew.temat)
i umieszczone w kieszonce na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki.


2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

3. 4 szt. jednakowych ZDJĘĆ do dyplomu spełniających wytyczne Zarząrzenia Nr 17 Rektora SGGW
(dodatkowe zdjęcie w przypadku składania wniosku o wydanie odpisu dyplomu w j.angielskim lub dodatkowych odpisów)

4. Do wglądu AKTUALNY DOWÓD OSOBISTY celem weryfikacji danych znajdujących się w HMS

5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
[wydrukowane z ehms]

Po spełnieniu wszelkich formalności [dokumenty, opłata, wymagania systemu antyplagiatowego] oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, Dyplomantowi  zostanie wyznaczony dokładny termin obrony.

6. KARTĘ OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH

7. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU w języku angielskim lub innych dodatkowych odpisów [dla zainteresowanych]

 

Najpóźniej w dniu odbioru dyplomu należy złożyć w Dziekanacie:

8. UZUPEŁNIONĄ  KARTĘ OBIEGOWĄ
9. LEGITYMACJĘ  STUDENCKĄ

 

Osoby, które nie posiadają aktywnego statusu studenta [skreślone]
muszą dodatkowo - odpowiednio wcześniej -
złożyć podanie do Dziekana lub Rektora
i spełnić warunki określone w decyzji o wznowieniu.

   

   

   

   Narzędzia osobiste
   Zaloguj