photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym

Dokumenty, które należy złożyć przed egzaminem dyplomowym

Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-12 15:51
- aktualizacja z dn. 12.06.2017 r. -

 

Przed przystąpieniem do egzamin dyplomowego,
co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony
należy złożyć w Dziekanacie:

 

 

1. PRACĘ DYPLOMOWĄ
- 3 egzemplarze drukowane dwustronnie
(2 egz. muszą być w twardej oprawie, jeden może być w miękkiej ale z płaskim grzbietem/nie bindowany)
- 3 egzemplarze w postaci cyfrowej na CD
(2 szt. CD-R i 1 szt. CD-RW – nagrane w 2 formatach: .pdf oraz .rtf lub ODT - ze względu na ograniczenia tech.systemu plagiatowego rozmiar pracy nie może przekraczać 100 MB)
Patrz Regulamin antyplagiatowy
Płyty - nie opakowania - powinny być podpisane (imię,nazwisko,nr albumu,wydział,rodzaj pracy,ew.temat)
i umieszczone w kieszonce na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki.


2. WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

3. 4 szt. jednakowych ZDJĘĆ do dyplomu spełniających wytyczne Zarząrzenia Nr 17 Rektora SGGW
(dodatkowe zdjęcie w przypadku składania wniosku o wydanie odpisu dyplomu w j.angielskim)

4. KSEROKOPIĘ AKTUALNEGO DOWODU OSOBISTEGO

5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
[wydrukowane z ehms]

Po spełnieniu wszelkich formalności [dokumenty, opłata, wymagania systemu antyplagiatowego] oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, Dyplomantowi  zostanie wyznaczony dokładny termin obrony.

6. KARTĘ OSIĄGNIĘĆ INDYWIDUALNYCH

7. WNIOSEK O WYDANIE ODPISU DYPLOMU w języku angielskim [dla zainteresowanych]

 

Najpóźniej w dniu odbioru dyplomu należy złożyć w Dziekanacie:

8. UZUPEŁNIONĄ  KARTĘ OBIEGOWĄ
9. LEGITYMACJĘ  STUDENCKĄ

 

Osoby, które nie posiadają aktywnego statusu studenta [skreślone]
muszą dodatkowo - odpowiednio wcześniej -
złożyć podanie do Dziekana lub Rektora
i spełnić warunki określone w decyzji o wznowieniu.

   

   

   

   Narzędzia osobiste
   Zaloguj