photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu

Dodatkowe informacje o absolwencie w suplemencie do dyplomu

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-11 12:05
- wytyczne zawarte w Zasadach sporządzania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu (Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17 Rektora SGGW z dn. 9.04.2014)

 

W punkcie 6. suplementu istnieje możliwość wpisania informacji dodatkowych o absolwencie.

Mogą to być informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak:

  • publikacje (efekt pracy w kołach naukowych),
  • wyróżnienia,
  • nagrody,
  • wybitne osiągnięcia sportowe,

które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji.

 

Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowaną dyscypliną studiów.

Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, przekazane przez studenta do dziekanatu przed ukończeniem studiów i zaakceptowane przez dziekana.

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj