photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Terminy egz. dyplomowych w r. akad. 2016/2017

Terminy egz. dyplomowych w r. akad. 2016/2017

Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-12 15:42
dyplomanci wszystkich rodzajów studiów kierunku LEŚNICTWO

 

 

W roku akademickim 2016/2017 egzaminy dyplomowe [inżynierskie i magisterskie] odbywać się będą w niżej podanych terminach*:

   • 12 - 14  lipca 2017 r.
   • 20 - 21  września 2017 r.


  *liczba dni w planowanym okresie może być zmniejszona, w zależności od liczby dopuszczonych dyplomantów


  Wszystkie wymagane dokumenty należy składać we właściwym dla rodzaju studiów Dziekanacie co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

  Zagadnienia na egzamin dyplomowy opublikowane są na stronie internetowej i w gablotach przy Dziekanacie.

   

  Narzędzia osobiste
  Zaloguj