photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Terminy egz. dyplomowych w r. akad. 2016/2017

Terminy egz. dyplomowych w r. akad. 2016/2017

Ostatnio zmodyfikowane 2017-06-12 15:46
dyplomanci wszystkich rodzajów studiów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

 

W roku akademickim 2016/2017 egzaminy dyplomowe [inżynierskie i magisterskie] odbywać się będą w niżej podanych terminach:

      • 03 - 04  lipca 2017 r.
      • 10 - 11  lipca 2017 r.
      • 18 - 19  września 2017 r.

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać we właściwym dla rodzaju studiów Dziekanacie co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

 

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj