photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat

Dziekanat Wydziału Leśnego

Ostatnio zmodyfikowane 2019-02-07 12:34

 

Adres:

Dziekanat Wydziału Leśnego
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34
02 - 776  Warszawa

 

 

OsobaZakres obowiązkówKontakt

mgr inż. Anna Cieślicka

Kierownik Dziekanatu

pokój  11

tel.  22-5938010
fax. 22-5938008
dwl@sggw.pl

--  Pomoc materialna  --

mgr Agnieszka Daniluk

 

 

 

mgr Katarzyna Lebiecka

 

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku leśnictwo

 

 

Stypendia i zapomogi dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682

przyjęcia studentów:

pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

sb.         10.00-13.00 *

*sem.letni 2018/19:

23.02, 09.03, 06.04, 11.05, 15.06, 29.06

--  kierunek: leśnictwo --

mgr Dorota Hryniewicka

Studia stacjonarne I stopnia

pokój  8

tel.  22-5938012
fax. 22-5938008
dorota_hryniewicka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.      9-12
śr.       9-12
czw.    9-12

Małgorzata Kilarska

Studia niestacjonarne I i II stopnia

 

 

pokój  9

tel.  22-5938013
fax. 22-5938008
malgorzata_kilarska@sggw.pl

przyjęcia studentów:
śr.      10-12
pt.     10-15 (przerwa 11:30-12:00)

sb.     10-13*
*sem.letni 2018/19:
23.02, 9.03, 13.04, 11.05, 1.06, 1.06, 29.06

mgr Agnieszka Daniluk Studia stacjonarne II stopnia

pokój 0/9

tel. 22-5935680

fax. 22-5935682

agnieszka_daniluk@sggw.pl

przyjęcia studentów:

pn. i śr.  10-14

pt.        9:30-14:30

Katarzyna Pabisiak absolwenci II stopnia

pokój  7

tel.225938011

katarzyna_pabisiak@sggw.pl

pn-pt   9-15

-- kierunek: gospodarka przestrzenna --

mgr Katarzyna Lebiecka

 

Studia stacjonarne  I i II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
katarzyna_lebiecka@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30

mgr Agnieszka Daniluk

 

Studia niestacjonarne  I i II stopnia

pokój  0/9

tel.  22-5935680
fax. 22-5935682
agnieszka_daniluk@sggw.pl

przyjęcia studentów:
pn.         10.00-14.00
śr.          10.00-14.00
pt.           9.30-14.30
sb.         10.00-13.00 *
*sem. letni 2018/19:

23.02, 09.03, 06.04, 11.05, 15.06, 29.06

dr inż. Ewelina Grzegorzewicz

URLOP

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj