photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Ogłoszenia Dziekanatu Rekrutacja na Studia Niestacjonarne II Stopnia

Rekrutacja na Studia Niestacjonarne II Stopnia

Ostatnio zmodyfikowane 2018-07-06 12:56
- aktualne informacje dla Kandydatów na kierunek leśnictwo i gospodarka przestrzenna -

 

 

Każdemu kandydatowi, który powinien dokonać weryfikacji efektów kształcenia ukończonych studiów I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia, w Systemie Obsługi Kandydatów, po zarejestrowaniu (na podstawie wpisu o ukończonym kierunku studiów I stopnia) wyświetla się na stronie głównej panelu administracyjnego (na czerwonym tle) informacja o ewentualnej konieczności weryfikacji.

Kandydatom, którzy ukończyli kierunki wymienione (z nazwy) w zasadach rekrutacji na studia II stopnia (mierniki efektów), komunikat ten nie jest wyświetlany. Zgodność efektów określona jest już w zasadach rekrutacji. W takim przypadku nie jest konieczna rozmowa kwalifikacyjna z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

 

Termin spotkania z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną
– dla kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna -
w celu ustalania zbieżności kierunków

w rekrutacji na sem. zimowy 2018/2019 wyznaczono na


13 i 16 lipca 2018 r. w godz. 10.00 – 12.00
(Budynek 34 pok.10)

 

W jednym z powyższych terminów (wybranym przez kandydata) należy stawić się z dokumentami dot. przebiegu studiów w celu weryfikacji efektów.

Kandydaci którzy odbywają rozmowy kwalifikacyjne i dokonują weryfikacji efektów, powinni mieć przy sobie suplement do dyplomu, ewentualnie karty przebiegu studiów (wykaz przedmiotów, oceny, wymiar ECTS oraz wymiar godzinowy poszczególnych form zajęć), program ukończonych studiów I stopnia, efekty kształcenia ukończonego kierunku studiów, a w wątpliwych sytuacjach również sylabusy kluczowych przedmiotów.

 

 

 

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj