photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Ogłoszenia Dziekanatu Rozliczenie po semestrze

Rozliczenie po semestrze

Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-15 07:16
- warunki wpisania na kolejny semestr -

 

 

Przypominamy, że rejestracja na kolejny semestr odbywa się 
na podstawie akumulacji punktów ECTS
.


Zgodnie z Regulaminem studiów student, który nie uzyska wymaganej liczby punktów ECTS, może - na swój pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej - uzyskać zgodę na warunkowy wpis na kolejny semestr, o ile dotychczasowy skumulowany deficyt punktów ECTS  nie przekracza:

  • 10 punktów ECTS – dla studentów I roku
  • 12 punktów ECTS – dla studentów kolejnych lat


Jeśli deficyt punktów jest wyższy, student może wnioskować o powtarzanie semestru, przy czym nie dotyczy to semestru pierwszego.

 

WNIOSKI o rejestrację warunkową lub powtarzanie semestru

należy składać do 7 dni od zakończenia sesji poprawkowej

 

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Wydziału lub z Dziekanatu.

UWAGA !!!
Do wniosku należy wpisać wszystkie dotychczas niezaliczone przedmioty - nie tylko te z bieżącego semestru.


Studenci, którzy nie zaliczą choćby jednego przedmiotu z danego semestru i nie złożą w terminie podań o warunkowy wpis na kolejny semestr lub powtarzanie  semestru zostaną skreśleni z listy studentów z powodu rezygnacji.

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj