photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Ogłoszenia Dziekanatu Uwaga kandydaci na studia II stopnia !

Uwaga kandydaci na studia II stopnia !

Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-16 17:14
Do 29 stycznia 2017 r. trwa rejestracja kandydatów na studia STACJONARNE II stopnia na kierunkach leśnictwo oraz gospodarka przestrzenna.

 

 

Do godz. 24.00 dnia 29 stycznia 2017 r. trwa rejestracja kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017.

 

Zainteresowanych kontynuacja studiów zachęcamy do rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów.

Informacje i harmonogram rekrutacji:

http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia

 

Rekrutacja na studia II stopnia będzie prowadzona w następujący sposób:

  1. Kandydat rejestruje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (obowiązkowe jest dołączenie fotografii cyfrowej) i w wyznaczonym terminie przystępuje do kwalifikacji. Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może również absolwent studiów I stopnia przed uzyskaniem dyplomu licencjata/inżyniera (przed obroną pracy); warunkiem przyjęcia jest dostarczenie dyplomu (lub zaświadczenia o uzyskaniu dyplomu) w terminie składania dokumentów, określonym w kalendarium. Pomiędzy rejestracją i kwalifikacją, a ostatecznym terminem złożenia dokumentów można przystąpić do obrony pracy dyplomowej/egzaminu dyplomowego po studiach I stopnia.
  2. Komisja Rekrutacyjna określa minimalną średnią ocen uprawniającą do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
  3. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
  4. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, w wyznaczonych terminach składają wymagane dokumenty.
  5. Terminy rejestracji, terminy testów kompetencyjnych (daty testu), terminy weryfikacji efektów kształcenia i różnic programowych, terminy składania dokumentów podane są w kalendarium rekrutacji.

 

UWAGA

  • O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zgodnie z zasadami rekrutacji.
  • Zarejestrować się w Systemie Obsługi Kandydatów i przystąpić do rekrutacji można przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia.

 

 

 

 

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj