photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Opłaty Odsetki od nieterminowych wpłat

Odsetki od nieterminowych wpłat

Ostatnio zmodyfikowane 2014-02-13 23:55
Informacja o odsetkach

 

Od roku akademickiego 2008/2009 SGGW pobiera odsetki w wysokości ustawowej z tytułu zwłoki w uiszczaniu opłat związanych z odbywaniem studiów (opłaty za usługi edukacyjne, korzystanie z domów studenckich itp.)

Przypominamy, iż zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto SGGW a nie datę dokonania przelewu lub wpłaty w banku czy na poczcie.

Informacja o wysokości zaległych płatności i odsetek podawana jest w systemie e-HMS.

Narzędzia osobiste
Zaloguj