photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Opłaty Terminarz płatności w r.ak. 2017/18

Terminarz płatności w r.ak. 2017/18

Ostatnio zmodyfikowane 2017-09-22 12:35
- dotyczy studiów niestacjonarnych kierunku LEŚNICTWO -

 

Studenci przyjęci na studia w r.ak. 2017/2018 wnoszą opłaty
PO PODPISANIU UMOWY i zadeklarowaniu sposobu płatności.

 

Termin płatności dla studentów I roku
ustalony został na dzień  15 października 2017 r.

 

Termin płatności oznacza zaksięgowanie środków na koncie Uczelni.

W przypadku opłaty za studia wnoszonej przez firmę prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce Opłaty.

 

---------------------------------------------------

Studentów kontynuujących studia informujemy, że zostały założone przypisy do płatności na semestr zimowy 2017/18.

 

Terminy płatności w semestrze zimowym:

 • do 25.09.2017 – składanie oświadczeń dotyczących opłaty semestralnej za studia w ratach [przesłane drogą mailową NIE będą uwzględniane]

  UWAGA !
  Osoby, które przy podpisywaniu umowy deklarowały opłatę za cały rok lub za semestr, jeśli pozostają przy tym samym sposobie płatności NIE MUSZĄ składać oświadczenia.

 • do 02.10.2017 - opłata czesnego [za semestr lub I rata, pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia]
 • do 15.10.2017 - oplata czesnego za cały rok [uwzględnia 5% zniżką]
 • do 02.12.2017 - opłata II raty za semestr
 • opłaty za warunki/powtarzanie modułów - zgodnie z indywidualnymi przypisami, do sprawdzenia na kontach w ehms

 

Terminy płatności w semestrze letnim:

 • do 11.03.2018 - opłata czesnego [za semestr lub I rata]
 • do 04.05.2018 - opłata II raty za semestr
 • opłaty za warunki - zgodnie z indywidualnymi przypisami, do sprawdzenia na kontach w ehms

 

UWAGA !!!

 • Płatność w ratach nie dotyczy opłat za powtarzanie przedmiotów/modułów.
 • Wszelkie opłaty mogą być dokonywane dopiero po założeniu odpowiedniego przypisu do danej płatności.
 • Przed płatnością proszę sprawdzić w ehms dokładną kwotę należności do zapłaty - w zależności od aktualnego stanu indywidualnego konta [nadpłaty lub drobnego zadłużenia] kwota do zapłaty może być różna.
 • Przypominamy, że termin płatności oznacza datę zaksięgowania środków na koncie Uczelni - po przekroczeniu tego terminu naliczane są odsetki ustawowe.
 • Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie podlega procedurze windykacji należności.
 • Nieuregulowanie płatności w wyznaczonym terminie może być podstawą do skreślenia z listy studentów.
 • W przypadku opłaty za studia wnoszonej przez firmę prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce Opłaty.
Narzędzia osobiste
Zaloguj