photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Staże i praktyki

Staże i praktyki

Staż czy praktyka studencka są cennym doświadczeniem zawodowym na przyszłość. Dzięki nim można sprawdzić wiedzę zdobytą na studiach, zdobyć nowe umiejętności i nawiązać kontakty.
PRAKTYKA ZAWODOWA dla studentów studiów I stopnia
- informacje o obowiązkowych praktykach dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku "leśnictwo" i "gospodarka przestrzenna"
Zagraniczne zawodowe praktyki studenckie
- informacje o ofertach zagranicznych zawodowych praktyk studenckich w Norwegii, Holandii oraz USA
Praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+
- informacje Biura Współpracy Międzynarodowej -
Dobra praktyka to nie strata czasu !
Informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
FileMiędzynarodowy Program Stypendialny DBU
Program stypendialny umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Staż można realizować na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – biznesowych itp. Wysokość stypendium wynosi 1060, – euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku.
Oferta staży w IBL
- Instytut Badawczy Leśnictwa oferuje staże dla studentów i absolwentów -
Narzędzia osobiste
Zaloguj