photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Staże i praktyki PRAKTYKA ZAWODOWA dla studentów studiów I stopnia

PRAKTYKA ZAWODOWA dla studentów studiów I stopnia

- informacje o obowiązkowych praktykach dla studentów III roku studiów I stopnia na kierunku "leśnictwo" i "gospodarka przestrzenna"
Praktyka zawodowa - informacje organizacyjne 2018/19
- ważne informacje i terminy dla studentów kierunku leśnictwo -
FileZasady odbywania praktyk w jednostkach LP
- treść Porozumienia zawartego w dn.18.07.2002 r. między Dyrektorem Generalnym LP a Dziekanami WL dotyczącego zasad odbywania praktyk administracyjnych studentów WL w jednostkach organizacyjnych LP -
FileProgram praktyki zawodowej dla studentów III roku WL
- kierunek leśnictwo -
File Umowa o organizację praktyki zawodowej
- kierunek gospodarka przestrzenna -
Narzędzia osobiste
Zaloguj