photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Pomoc materialna

Pomoc materialna

Kredyty studenckie
Informacje dotyczące warunków przyznawania kredytu studenckiego.
Stypendium Ministra
Informacje dotyczące warunków przyznawania Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stypendia w SGGW
Informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW w Warszawie – Regulamin i załączniki
Odbiór decyzji stypendialnych
Wartość tzw. hektara przeliczeniowego
W dniu 21 września 2018 r. Prezes GUS wydał obwieszczenie w przedmiocie tzw. hektara przeliczeniowego, na podstawie którego oblicza się dochód z gospodarstwa rolnego. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3399 zł.
Narzędzia osobiste
Zaloguj