photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Pomoc materialna

Pomoc materialna

Kredyty studenckie
Informacje dotyczące warunków przyznawania kredytu studenckiego.
Stypendium Ministra
Informacje dotyczące warunków przyznawania Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stypendia w SGGW
Informacje dotyczące ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW w Warszawie – Regulamin i załączniki
Terminy składania wniosków stypendialnych
- dotyczy WSZYSTKICH studentów kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna –
Decyzje stypendialne
- ważne informacje dla wszystkich ubiegających się o świadczenia -
Wstrzymana wypłata stypendiów
- w marcu stypendia nie będą wypłacane -
Odbiór decyzji stypendialnych
Terminy składania wniosków stypendialnych
- dotyczy WSZYSTKICH studentów kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna –
Narzędzia osobiste
Zaloguj