photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Wsparcie dla Studenta Bezpieczeństwo na Kampusie SGGW

Bezpieczeństwo na Kampusie SGGW

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-19 14:20
- obowiązujące zasady, telefony alarmowe

 

 

Na terenie Kampusu SGGW zabrania się:

  • zakłócania porządku publicznego, agresywnego, napastliwego i nieobyczajnego zachowania oraz niszczenia mienia Uczelni;
  • spożywania alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz pod wpływem innych środków odurzających;
  • wnoszenia i posiadania broni (z wyłączeniem osób pełniących służbę ochrony) i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, w szczególności: materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających lub psychotropowych;
  • grilowania i organizowania ognisk, oprócz miejsc do tego wyznaczonych;
  • wyprowadzania psów i innych zwierząt bez smyczy i kagańców oraz pozostawiania ich bez opieki;
  • parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami;
  • prowadzenia handlu obwoźnego.

 

Zasady przebywania na terenie Kampusu SGGW określa "Wewnętrzny Regulamin Porządkowy Kampusu SGGW w Warszawie".

 

W przypadku zauważenia sytuacji łamania powyższych zakazów i innych postanowień Regulaminu, a w szczególności zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia należy bezzwłocznie powiadomić Patrol Inspektoratu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia -

telefon alarmowy    [22] 59 33 900     lub     697 901 012.

 

- - - - - - - - - - - - -

 

W dniu 27.03.2014 r. na terenie Kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wznowił także działalność Punkt Konsultacyjny Policji.

W każdą środę od godziny 17.00 do 19.00 w Domu Studenta "Limba" będą dyżurowali policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. Studenci i pracownicy Uczelni mogą uzyskać informacje i porady z zakresu działalności Policji oraz zgłaszać wszelkie informacje poprawiające bezpieczeństwo w uczelnianym kampusie.

 

Kontakt do Dzielnicowego:

mł. asp. Michał Urbaniak

Komisariat Policji Warszawa Ursynów
ul. Janowskiego 7, pok. nr 301,
02-784 Warszawa
tel.: (22) 603-14-80
tel. kom.: 600-997-386

 

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj