photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Wzory podań i druków

Wzory podań i druków

- podania do Rektora, Dziekana, druki, wzory zaświadczeń, itp....

Podanie - Prorektor SGGW ds. Dydaktyki

Podanie o obniżenie lub anulowanie opłat, wznowienie studiów po powtórnym skreśleniu, odwołanie od decyzji Dziekana (format RTF)

Czytaj dalej...

Podanie - Prodziekan Wydziału Leśnego ds dydaktyki kierunek leśnictwo

m.in. podania o rozłożenie opłat na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, ...

Czytaj dalej...

Podanie - Prodziekan Wydziału Leśnego ds dydaktyki, kierunek gospodarka przestrzenna

m.in. podania o rozłożenie opłat na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, ...

Czytaj dalej...

Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO -

Czytaj dalej...

Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr

- druk dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA -

Czytaj dalej...

Wniosek o skierowanie na POWTARZANIE semestru

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO -

Czytaj dalej...

Wniosek o skierowanie na POWTARZANIE semestru

- druk dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA -

Czytaj dalej...

Rezygnacja ze studiów niestacjonarnych

Druk rezygnacji i rozliczenia finansowego. Należy adresować do Prodziekana odpowiedzialnego za dany tok studiów.

Czytaj dalej...

Oświadczenie o wyborze płatności za studia w ratach

- NIE dotyczy studentów, którzy rozpoczynają studia na sem. 1 -

Czytaj dalej...

Karta osiągnięć indywidualnych studenta

Należy podać informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowana dyscyplina studiów (dana kwalifikacja).

Czytaj dalej...

Wniosek o dopuszczenie do obrony

Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego SGGW

Czytaj dalej...

Zaświadczenie do zaliczenia wf

- wzór zaświadczenia dotyczącego zaliczenia "wychowania fizycznego" dla studiów niestacjonarnych -

Czytaj dalej...

Podanie o urlop zdrowotny

- wzór druku do Komisji Lekarskiej ds. urlopów zdrowotnych -

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA danych

- druk aktualizacji danych kontaktowych -

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj