photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Wzory podań i druków

Wzory podań i druków

- podania do Rektora, Dziekana, druki, wzory zaświadczeń, itp....

Podanie - Prorektor SGGW ds. Dydaktyki

Podanie o obniżenie lub anulowanie opłat, wznowienie studiów po powtórnym skreśleniu, odwołanie od decyzji Dziekana (format RTF)

Czytaj dalej...

Podanie - Prodziekan Wydziału Leśnego ds dydaktyki studiów stacjonarnych, kierunek leśnictwo

m.in. podania o rozłożenie opłat na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, ...

Czytaj dalej...

Podanie - Prodziekan Wydziału Leśnego ds dydaktyki studiów niestacjonarnych, kierunek leśnictwo

m.in. podania o rozłożenie opłat na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, ...

Czytaj dalej...

Podanie - Prodziekan Wydziału Leśnego ds dydaktyki, kierunek gospodarka przestrzenna

m.in. podania o rozłożenie opłat na raty, wznowienie studiów po pierwszym skreśleniu, ...

Czytaj dalej...

Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO, studia stacjonarne -

Czytaj dalej...

Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO, studia NIEstacjonarne -

Czytaj dalej...

Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr

- druk dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA -

Czytaj dalej...

Wniosek o skierowanie na POWTARZANIE semestru

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO, studia stacjonarne -

Czytaj dalej...

Wniosek o skierowanie na POWTARZANIE semestru

- druk dla studentów kierunku LEŚNICTWO, studia NIEstacjonarne -

Czytaj dalej...

Wniosek o skierowanie na POWTARZANIE semestru

- druk dla studentów kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA -

Czytaj dalej...

Oświadczenie o wyborze płatności za studia w ratach

- NIE dotyczy studentów, którzy rozpoczynają studia na sem. 1 -

Czytaj dalej...

Karta osiągnięć indywidualnych studenta

Należy podać informacje o zaliczonych praktykach ponadprogramowych oraz innych dodatkowych osiągnięciach studenta, takich jak publikacje (efekt pracy w kołach naukowych), wyróżnienia, nagrody, wybitne osiągnięcia sportowe, które świadczą o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Dodatkowe osiągnięcia, wpisywane w suplemencie, powinny mieć związek z realizowana dyscyplina studiów (dana kwalifikacja).

Czytaj dalej...

Wniosek o dopuszczenie do obrony

Załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego SGGW z dnia 24.01.2011

Czytaj dalej...

Zaświadczenie do zaliczenia wf

- wzór zaświadczenia dotyczącego zaliczenia "wychowania fizycznego" dla studiów niestacjonarnych -

Czytaj dalej...

Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. (poz.767)

Czytaj dalej...

Podanie o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat NIE dotyczy: a) powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, b) powtarzania semestru lub roku, w tym wznowienie studiów związane z powtarzaniem semestru lub roku, c) powtarzanie przedmiotu, w tym wznowienie studiów związane z powtarzaniem przedmiotu.

Czytaj dalej...

Podanie o urlop zdrowotny

- wzór druku do Komisji Lekarskiej ds. urlopów zdrowotnych -

Czytaj dalej...

AKTUALIZACJA danych

- druk aktualizacji danych kontaktowych -

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj