photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydarzenia Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Ostatnio zmodyfikowane 2016-03-15 11:15
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zaprasza na XII Konferencję z cyklu AKTYWNE METODY OCHRONY PRZYRODY W ZRÓWNOWAŻONYM LEŚNICTWIE która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2016 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie
Kiedy 2016-03-22 00:25 do
2016-03-23 23:25
Gdzie Rogów
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

Założenia

Różnorodność biologiczna lasu postrzegana jest powszechnie przez pryzmat metod poznawczych stosowanych w warunkach dziennych, co może powodować niewłaściwą ocenę jej stanu (np. liczebnego) i wartości (np. finansowej). Tymczasem zdecydowana większość ssaków i znaczna część innych zwierząt zamieszkujących ekosystemy leśne to organizmy nocne i poprzez to bardzo słabo rozpoznane pod każdym względem. W związku z tym należy dążyć do udoskonalenia stosowanych dotychczas w leśnictwie i ochronie przyrody metod oceny i szacowania wartości przyrodniczych w oparciu o wiedzę i narzędzia używane w warunkach nocnych.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd i doskonalenie metod oceny i szacowania leśnej różnorodności biologicznej w warunkach nocnych

Pytania kluczowe

 • Czy dotychczasowe metody gwarantują właściwą ocenę różnorodności biologicznej w lasach?
 • Czy podejmowane działania ochronne w stosunku do gatunków nocnych są odpowiednie?
 • Jakie obecnie stosowane technologie sprzyjają poznawaniu lasu nocą?
 • Czy nasza wiedza o rozmieszczeniu i wielkości populacji "gatunków nocnych" jest wystarczająca?
 • Co wiemy o wpływie gospodarki leśnej na stan zachowania "gatunków nocnych"?

Cele konferencji

 • Przegląd metod i narzędzi służących ocenie leśnej różnorodności biologicznej nocą
 • Próba oceny wpływu gospodarki leśnej na organizmy nocne
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej sów leśnych i innych gatunków ptaków
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej nietoperzy leśnych
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej ssaków leśnych
 • Ocena stanu poznania różnorodności gatunkowej owadów leśnych

Charakter konferencji i uczestnicy

Konferencja poświęcona jest doskonaleniu praktycznych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, szczególnie metodom oceny i szacowania leśnej różnorodności biologicznej w warunkach nocnych. Ma charakter gólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Przeznaczona jest dla pracowników Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych aktywną ochroną przyrody w lasach.

Patronat honorowy

 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Główny Konserwator Przyrody (w trakcie ustaleń)
 • Jakub DZIUBECKI - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w trakcie ustaleń)
 • Konrad TOMASZEWSKI - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
 • Alojzy SZYMAŃSKI - JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Patronat medialny

 • Biznes i Ekologia
 • Dwutygodnik Środowisko
 • Głos Lasu
 • Las Polski
 • Nietoperze.pl

Komitet Organizacyjny

 • Dariusz ANDERWALD - SGGW Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie
 • Jolanta BŁASIAK - Wydział Ochrony Przyrody DGLP
 • Jerzy BOROWSKI - Wydział Leśny SGGW w Warszawie
 • Danuta PEPŁOWSKA-MARCZAK - Kampinoski Park Narodowy
 • Sławomir RUBACHA - Stowarzyszenie Ochrony Sów
 • Jolanta WĘGIEL - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Więcej informacji o tym wydarzeniu...

Narzędzia osobiste
Zaloguj