photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydarzenia Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania

Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania

Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-06 13:23
Leśne Kompleksy Promocyjne w przeddzień 20-lecia ich powstania - geneza, rozwój, stan obecny i perspektywy na przyszłość
Kiedy 2013-11-13 08:00 do
2013-11-14 16:00
Gdzie CEPL Rogów
Imię i nazwisko
Telefon 22 58 98 233
Dodaj wydarzenie do kalendarza vCal
iCal

 

W przyszłym roku minie dwadzieścia lat od powołania pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Celem nadrzędnym tych jednostek obejmujących zasięgiem większe, możliwie zwarte kompleksy leśne, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw jest promocja proekologicznej polityki leśnej państwa. Cel ten LKP mają realizować poprzez następujące działania:

  • wszechstronne rozpoznanie na ich obszarach stanu biocenoz leśnych, warunków ich bytowania oraz zachodzących trendów,
  • trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na zasadach ekologicznych,
  • integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody,
  • promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej,
  • prowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego w celu wyciągnięcia wniosków, dotyczących możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów Państwowych,
  • prowadzenie szkoleń Służby Leśnej i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

O wadze przykładanej przez PGL LP do realizacji zadań LKP najlepiej świadczy fakt, że przez prawie dwadzieścia lat ich funkcjonowania liczba tych jednostek wzrosła z 7 do 25.

Intencją organizatorów konferencji jest analiza metod, dzięki którym Leśne Kompleksy Promocyjne spełniają swoje zadania oraz próba podsumowania sukcesów i porażek.

Więcej informacji o tym wydarzeniu...

Narzędzia osobiste
Zaloguj