photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział

Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Ostatnio zmodyfikowane 2017-02-13 09:53

 

Witamy na stronach Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, najstarszej polskiej jednostki kształcącej leśników na poziomie akademickim. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział istnieje od 1919 roku, ale jego historia sięga Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816.

Na Wydziale Leśnym oferowane są studia na kierunku „leśnictwo” na wszystkich stopniach kształcenia zgodnych z Deklaracją Bolońską. Są to: 3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym, 4-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym, 1,5-roczne studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) o specjalności „technologie informacyjne w leśnictwie” („Forest Information Technology”) prowadzonych w języku angielskim wspólnie z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym. Kierunek "leśnictwo" posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną w 2008 roku.

Od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Leśnym, na mocy zarządzenia JM Rektora SGGW i porozumienia dziekanów Wydziału Leśnego,  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, prowadzony jest kierunek międzywydziałowy "gospodarka przestrzenna". Są to 3,5-letnie stacjonarne i 4-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie stacjonarne i 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Kierunek "gospodarka przestrzenna" posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną  w 2012 roku.

Ponadto Wydział oferuje 4-letnie studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów uczy się prawie 2500 osób. Pracownicy Wydziału prowadzą również zajęcia na kierunkach "ochrona środowiska", "turystyka i rekreacja", "biologia", "architektura krajobrazu" i "technologia drewna" organizowanych przez inne wydziały.

Kadrę Wydziału Leśnego stanowi 113 osób, w tym 88 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych prowadzących nauczanie oraz badania naukowe powiązane z procesem dydaktycznym. Przy realizacji części zajęć Wydział wykorzystuje również doświadczenie innych jednostek Uczelni.  Wydział Leśny w Warszawie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplina "leśnictwo", oraz tytułu naukowego profesora nauk leśnych. W wyniku przeprowadzonej w 2010 roku parametryzacji, Wydział Leśny został zaliczony do I, najwyższej kategorii jednostek naukowych.Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i ofertą Wydziału !


Władze Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie - kadencja 2016-2020 
[fot. E. Grzegorzewicz]

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj