photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział

Wydział Leśny SGGW w Warszawie

Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-28 17:39

 

Witamy na stronach Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, najstarszej polskiej jednostki kształcącej leśników na poziomie akademickim. Jako samodzielna jednostka organizacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział istnieje od 1919 roku, ale jego historia sięga Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816.

Na Wydziale Leśnym oferowane są studia na kierunku „leśnictwo” na wszystkich stopniach kształcenia zgodnych z Deklaracją Bolońską. Są to: 3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym, 4-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym, 1,5-roczne studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) o specjalności „technologie informacyjne w leśnictwie” („Forest Information Technology”) prowadzonych w języku angielskim wspólnie z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym. Kierunek "leśnictwo" posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną w 2008 roku.

Od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Leśnym, na mocy zarządzenia JM Rektora SGGW i porozumienia dziekanów Wydziału Leśnego,  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, prowadzony jest kierunek międzywydziałowy "gospodarka przestrzenna". Są to 3,5-letnie stacjonarne i 4-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie stacjonarne i 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Kierunek "gospodarka przestrzenna" posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskaną  w 2012 roku.

Ponadto Wydział oferuje studia podyplomowe. Łącznie na wszystkich rodzajach studiów uczy się prawie 2000 osób. Pracownicy Wydziału prowadzą również zajęcia na kierunkach "ochrona środowiska", "turystyka i rekreacja", "biologia", "architektura krajobrazu" i "technologia drewna" organizowanych przez inne wydziały.

Od 1 października 2019 r. na skutek zmian Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rola Wydziału zmieniła się. Pracownicy zatrudnieni są obecnie w Instytucie Nauk Leśnych, a Wydział stał się jednostką odpowiedzialną wyłącznie za kształcenie. Kadrę nauczającą Wydziału Leśnego stanowi ponad 100 osób, w tym około 90 pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, zatrudnionych w Instytucie, którzy prowadzą zarówno nauczanie, jak i badania naukowe powiązane z procesem dydaktycznym. Przy realizacji części zajęć Wydział wykorzystuje również doświadczenie innych jednostek Uczelni.

 


Wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami i ofertą Wydziału !


Władze Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie - kadencja 2016-2019  i kadencja 2020-2024
[fot. E. Grzegorzewicz i Biuro Promocji SGGW]

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj