photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Jakość kształcenia

Jakość kształcenia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie

Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-11 18:25

 

W serwisie przedstawiono informacje o działaniach na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia wraz ze wszystkimi ich elementami i regulacjami.

Jakość kształcenia w SGGW to serwis Uczelniany poświęcony w całości zagadnieniu jakości kształcenia. Zawiera on wszystkie dokumenty i procedury związane z funkcjonowaniem Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (informacje dostępne również na Facebooku).

Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Leśnym SGGW to dokument charakteryzujący mechanizmy działań podejmowane przez Jednostkę na rzecz utrzymania i podnoszenia jakości kształcenia. Wyznacza on kompleksowo kierunki postępowania oraz określa zakres działania i odpowiedzialność osób objętych Systemem. Wskazuje także sposoby wykorzystywania informacji o pozytywnych i niepokojących trendach związanych z realizacją zadań Jednostki w celu doskonalenia jakości kształcenia. Dokument ten wskazuje również wspólne obszary zainteresowania i oddziaływania dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Jednym z celów funkcjonowania Systemu jest tworzenie kultury jakości. Jej nieodłącznym elementem jest kształtowanie postaw studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. Zagadnieniu temu poświęcone są m.in. następujące dokumenty: Kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych (opracowany przez KRASP), Kodeks etyki studenta SGGW oraz Kodeks etyki doktoranta SGGW.

Na stronach dostępny jest również pełny wykaz Pełnomocników Dziekana i Komisji Wydziałowych oraz aktualne programy studiów i sylabusy przedmiotów

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj