photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Jakość kształcenia Komisje wydziałowe

Komisje wydziałowe

Ostatnio zmodyfikowane 2017-09-21 11:03

 

Prace Wydziału, Rady Wydziału i Kolegium Dziekańskiego wspierają niżej wymienione komisje (kadencja 2012-2016). Zakres działania poszczególnych komisji określony został w Wydziałowym Systemie Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia:

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
dr hab. Bolesław Porter – prof. SGGW- przewodniczący
dr inż. Rafał Wojtan - Sekretarz
dr hab. Tadeusz Moskalik - prof. SGGW-członek

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna
Dr hab. Tadeusz Moskalik -przewodniczący
Dr hab. Jacek Piętka
Dr inż. Michał Orzechowski
Dr inż. Jacek Zajączkowski
Dr hab. Mirela Tulik
Dr inż. Robert Tomusiak
Dr inż. Patryk  Rowiński
Dr hab. Bolesław Porter – prof. SGGW - przewodniczący Rady Programowej GP
Dr inż. Arkadiusz Gruchała – Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

Komisja ds. Oceny Pracowników
dr hab. Stanisław Drozdowski - przewodniczący
dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska – prof. SGGW
dr hab. Tadeusz Moskalik – prof. SGGW
dr hab. Patryk Rowiński
dr hab. Mirela Tulik
prof. dr hab. Stanisław Miścicki
dr Szymon Bijak

Komisja ds. LZD w Rogowie
prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk - przewodniczący
dr hab. Marek Sławski
dr inż. Grzegorz Jednoralski
dr inż. Katarzyna Marciszewska
dr inż. Paweł Nasiadka
dr inż. Michał Orzechowski

Wydziałowa Komisja Konkursowa ds. LZD Grantów Wewnętrznych Młodych Naukowców i Słuchaczy Studiów Doktoranckich
dr hab. Stanisław Drozdowski – prodz. ds. nauki - przewodniczący
dr hab. Tomasz Mokrzycki
dr hab. Patryk Rowiński
dr hab. Paweł Staniszewski
prof. dr hab. Stanisław Miścicki
dr inż. Krzysztof Czyżyk – młody naukowiec
mgr inż. Wojciech Kędziora - doktorant

Rada Programowa kierunku studiów:
Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Bolesław Porter -WL – przewodniczący
dr inż. Tomasz Olenderek – WL - sekretarz
prof. dr hab. Jerzy Jeznach – WbiIŚ
dr hab. Barbara Szulczewska – WOBiAK
dr inż. Dariusz Korpetta – WL
dr inż. Elwira Laskowska – WNE
dr inż. Michał Orzechowski – WL
Dr inż. Beata Gawryszewska – WOBiAK
Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska –WNE
Studenci – 1 vacat

Wydziałowa Komisja ds. Pomocy Materialnej i Stypendiów Studentów
dr inż. Arkadiusz Gruchała – Pełnomocnik Dziekana
Anna Cieślicka
Katarzyna Lebiecka
Katarzyna Pabisiak
Małgorzata Kilarska
Ewelina Grzegorzewicz
Dr inż. Tomasz Olenderek
Dr hab. Tadeusz Moskalik – prof. SGGW
Dr inż. Michał Orzechowski
Studenci kierunków:
Gospodarka Przestrzenna
Leśnictwo


Narzędzia osobiste
Zaloguj