photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Strategia Wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-12 11:59

 

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie na lata 2013-2020 zostały przyjęte przez Radę Wydziału w dniu 9 lipca 2013 r. Dokumenty te zawierają opis uwarunkowań formalnych i wewnętrznych funkcjonowania Wydziału, diagnozę jego stanu i potencjału, misję i wizje Wydziału oraz pożądane kierunki jego rozwoju. Strategie Wydziału jest zgodna ze Strategią Uczelni. Pełny dokument w formacie PDF znajduje się tutaj.

Narzędzia osobiste
Zaloguj