photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Strategia Wydziału

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego

Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-01 11:53

 

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie na lata 2013-2020 zostały przyjęte przez Radę Wydziału w dniu 9 lipca 2013 r. Dokumenty te zawierają opis uwarunkowań formalnych i wewnętrznych funkcjonowania Wydziału, diagnozę jego stanu i potencjału, misję i wizje Wydziału oraz pożądane kierunki jego rozwoju. Strategie Wydziału jest zgodna ze Strategią Uczelni. Pełny dokument w formacie PDF znajduje się tutaj.

Ponadto obecnie trwają prace nad przygotowaniem strategii rozwoju Wydziału Leśnego w nowej strukturze organizacyjnej, w powiązaniu z powołanym Instytutem Nauk Leśnych. Stosowne dokumenty zostaną udostępnione na tworzonych obecnie w Szkole stronach internetowych nowych jednostek organizacyjnych.

Narzędzia osobiste
Zaloguj