photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Pracownicy

Pracownicy

Wykaz kontaktów

Czytaj dalej...

Dr hab. Marek Sławski

Kierownik Katedry Ochrony Lasu i Ekologii, adiunkt

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Henryk Tracz

Profesor zwyczajny, emeryt

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Andrzej Szujecki

Profesor zwyczajny, 1929-2017

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Sławomir Mazur

Profesor zwyczajny, emeryt

Czytaj dalej...

Dr hab. Małgorzata Sławska

Prof. nadzw. SGGW, obecnie w Samodzielnym Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej

Czytaj dalej...

Mgr inż. Stanisław Perliński

pracownik naukowo-techniczny

Czytaj dalej...

Tomasz Gazurek

samodzielny leśnik

Czytaj dalej...

Edyta

Edyta

Edyta Borucińska - Sekretariat

Czytaj dalej...

Narzędzia osobiste
Zaloguj