photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dydaktyka

Ostatnio zmodyfikowane 2017-10-05 09:50

 

Regulamin odbywania i zaliczania zajęć

Zestaw programów ćwiczeniowych

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • statystyka
 • doświadczalnictwo
 • dendrometria
 • nauka o produkcyjności lasu
 • zajęcia specjalizacyjne z dendrometrii i nauki o produkcyjności lasu

 

Oferowane są również inne przedmioty i fakultety, w tym również zajęcia w języku angielskim:

 • Statistics II - dla specjalności "Forest Information Technology"
 • Dendroekologia
 • Dendrochronologia
 • Akumulacja węgla w ekosystemach leśnych
 • Podstawy środowiska R
 • Zastosowanie modeli wzrostu
 • Przetwarzanie danych statystycznych
 • Programowanie internetowe
 • Systemy zarządzania treścią w leśnictwie
 • Elementary statistics for foresters
 • Forest mensuration
 • Forest inventory
 • Forest productivity
 • Forest growth and yield modeling
 • Internet Programming

 


 

Zajęcia prowadzone są na następujących kierunkach studiów:

 • Leśnictwo (stacjonarne studia I stopnia)
 • Leśnictwo (stacjonarne studia II stopnia)
 • Leśnictwo (niestacjonarne studia I stopnia)
 • Leśnictwo (niestacjonarne studia II stopnia)
 • Leśnictwo (stacjonarne studia II stopnia w jęz. angielskim "Forest Information Technology")
 • Gospodarka przestrzenna (stacjonarne studia I stopnia)
 • Gospodarka przestrzenna (niestacjonarne studia I stopnia)
 • Technologia drewna (stacjonarne studia II stopnia)
 • Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Leśnym
 • Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Leśnym
 • Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna
Narzędzia osobiste
Zaloguj