photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Oferta

Ostatnio zmodyfikowane 2013-07-26 13:44

Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych pracownicy Samodzielnej Pracowni Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności oferują możliwość wykonania prac usługowych dla firm i podmiotów administracji publicznej.

Oferujemy wykonawstwo ekspertyz, analiz, szkoleń, opracowań, publikacji, itp. w zakresie m.in.
  • pomiaru/inwentaryzacji drzew, drzewostanów, plantacji i zadrzewień (również w kontekście art. 83 ustawy o ochronie przyrody),
  • dendrochronologii (określania wieku drzew i drzewostanów, datowania próbek drewna),
  • szacowania biomasy i produkcyjności roślin drzewiastych/energetycznych oraz sekwestracji węgla w organach tych roślin,
  • opracowania i analizy danych, szczególnie przyrodniczych.
Więcej informacji:     tel. (+48 22) 59 38081    e-mail:   Agnieszka.Bronisz(at)wl.sggw.pl
Narzędzia osobiste
Zaloguj