photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Spotkanie - SNS

Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-05 11:12
Wydział gościł skandynawską sieć współpracy w zakresie leśnictwa SNS

 

W dniu 11 maja 2017 w sali Rady Wydziału odbyło się spotkanie skandynawskiej sieci współpracy w zakresie leśnictwa. W imieniu władz dziekańskich zaproszonych gości przywitał prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Michał Orzechowski. Cel spotkania, dotyczący możliwości współpracy pomiędzy praktyką a nauką "science-practice interface", zrealizowany został poprzez prezentacje uczestników oraz merytoryczną dyskusję. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarówno zagranicznych jednostek reprezentujących osiem europejskich krajów zajmujących się zarówno badaniami naukowymi jak i elementami praktycznymi leśnictwa (np. University of Oxford, NIBIO, TAPIO czy IUFRO) jak też przedstawiciele polskich jednostek w tym pracownicy naszego wydziału, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.

Mamy nadzieję, że spotkanie zorganizowane przez Wydział Leśny będzie stanowiło początek ścisłej współpracy ludzi zajmujących się tematyką leśną zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

Narzędzia osobiste
Zaloguj