photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Struktura Wydziału do 2019 r. Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu Wzmocnienie zielonej gospodarki w 3 krajach azjatyckich

Wzmocnienie zielonej gospodarki w 3 krajach azjatyckich

Ostatnio zmodyfikowane 2019-08-05 11:13
Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ - EGEA, Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia

Wydział Leśny SGGW w Warszawie wraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska biorą udział w    międzynarodowym projekcie  Wzmocnienie zielonej gospodarki w 3 krajach azjatyckich (EGEA, Enhancing Green Economy in 3 countries of Asia) finansowanym w ramach programu Erasmus+ (umowa 598470-EPP-1-2018-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP). Projekt jest realizowany w okresie 2019-2021 i obejmuje wsparcie dla Republiki Kirgiskiej, Nepalu oraz Indii. Obecnie rozwój społeczno-gospodarczy tych krajów w dużej mierze opiera się na zużyciu zasobów naturalnych. W związku z tym stoją one przed wyzwaniami, stanowiącymi zagrożenie dla ich przyszłego zrównoważonego rozwoju, z których najważniejsze to: wyczerpywanie się zasobów naturalnych bez tworzenia skutecznych alternatyw, utrata podstawowych naturalnych ekosystemów i stagnacja kapitału ludzkiego. Jednak skuteczne i ukierunkowane na wyniki wdrażanie zielonej gospodarki wymaga wielodyscyplinarnego planowania i wdrażania oraz skutecznego i partycypacyjnego monitorowania i oceny. Wymaga również uwzględnienia w programach nauczania oferowanych przez instytucje kształcenia wyższego. Cele szczegółowe projektu to identyfikacja, a następnie określenie możliwości wspierania umiejętności niezbędnych do implementacji zielonej gospodarki w różnych grupach docelowych (uczniowie, nauczyciele, specjaliści, młode pokolenia) i dla różnych obszarów tematycznych.


Strona projektu: http://www.egea.education/
Narzędzia osobiste
Zaloguj