photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dydaktyka

Nauka o Surowcu Drzewnym
Nauka o surowcu drzewnym W ramach przedmiotu studenci zdobywają wiedzę z zakresu rozpoznawania, oceny jakości i wartości drewna okrągłego oraz wpływu warunków klimatycznych, przyrodniczo-leśnych oraz położenia geograficznego drzewostanu na zmienność jakości technicznej surowca drzewnego.
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Zakres wykładów i ćwiczeń dotyczy przekazu wiedzy z następujących działów: komunikacyjne udostępnienie lasu, obieg wody w środowisku leśnym i gospodarkę wodną w lasach, budownictwo leśne oraz zagospodarowanie lasu do potrzeb turystyki i rekreacji, a także kształtowanie krajobrazu leśnego.
Pozyskiwanie drewna
W ramach przedmiotu studenci zdobywają wiedzę z zakresu technologii i organizacji procesu pozyskiwania drewna, ewidencji i obiegu dokumentów dotyczących obrotu surowcem drzewnym, jak również przyrodniczych, ekonomicznych i ergonomicznych podstaw pozyskiwania surowca drzewnego
Transport leśny
W ramach przedmiotu omawiane są zagadnienia dotyczące transportu leśnego w procesie pozyskiwania drewna, udostępniania drzewostanu, roli składnic w transporcie drewna, operacji transportowych, takich jak zrywka, podwóz i wywóz drewna (metody, sprzęt i organizacja prac), jak również optymalizacji prac transportowych w nadleśnictwie.
Uboczne użytkowanie lasu
W ramach przedmiotu studenci poznają lecznicze właściwości i przemysłowe znaczenie wybranych gatunków roślin, nabywają umiejętności w zakresie m.in. oznaczania zawartości garbników w korze oraz olejków eterycznych w igliwiu, destylacji żywicy sosnowej, jak również rozpoznawania różnych gatunków grzybów.
Ergonomia i ochrona pracy
Na wykładach i ćwiczeniach przedstawiane są zagadnienia związane z podstawami ergonomii jako nauki mającej na celu przystosowanie pracy, aktywności człowieka, jej uwarunkowań do psychofizycznych możliwości człowieka/pracownika/realizatora zadań/operatora. Przystosowanie obejmuje narzędzia, maszyny, środowisko aktywności, warunki realizacji zadań roboczych ale i człowieka z jego wiedzą, uwarunkowaniami, przyzwyczajeniami, nawykami roboczymi, umiejętnościami. Ergonomia w swoim podstawowym ujęciu zajmuje się optymalizacją pracy, rozumianej jako układ lub system współdziałania człowieka ze środkami pracy w określonym środowisku materialnym i społecznym. Należy pamiętać o tym, że ergonomia znajduje zastosowanie praktyczne w każdym rodzaju aktywności człowieka tj. w pracy zawodowej, wypoczynku, rekreacji, podróży, mieszkaniu. Szczególnego znaczenia nabiera ergonomia w dobie starzejącego się społeczeństwa, rosnącej liczby niepełnosprawnych. Każdy bowiem oczekuje komfortu, zdrowia i bezpiecznych warunków jego aktywności zawodowej i pozazawodowej.
Narzędzia osobiste
Zaloguj