photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Struktura Wydziału do 2019 r. Katedra Użytkowania Lasu Pracownicy Dr hab. Emilia Janeczko profesor SGGW

Dr hab. Emilia Janeczko profesor SGGW

Ostatnio zmodyfikowane 2021-04-03 12:55
Kontakt: Pokój 2/98 bud. 34 E-mail: emilia_janeczko@sggw.edu.pl telefon: 22-59-38-134

 

Problematyka badawcza

 • znaczenie społecznych funkcji lasu,
 • wpływ lasu i różnych wariantów zagospodarowania przestrzeni na dobrostan człowieka,
 • zachowania turystyczno-rekreacyjne w środowisku przyrodniczym,
 • aktywność fizyczna w środowisku leśnym,

 

Działalność dydaktyczna:

 

Na kierunku Leśnictwo

 • Budownictwo Leśne
 • Kształtowanie krajobrazu leśnego

 

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 • metodologia pracy badawczej
 • inżynieryjne kształtowanie lasu
 • infrastruktura turystyczna w gospodarce przestrzennej

 

Pełnione funkcje

 • Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Leśnych
 • Członek IUFRO - 6 division "Social aspects of forests and forestry"
 • Członek European Association for Heritige Interpretation
 • Kierownik studiów podyplomowych "Turystyka i edukacja na terenach niezurbanizowanych"

Działalność inna:

 • Udział w 10 tematach badawczych, w tym 3 międzynarodowych,
 • Członek rady naukowo-społecznej trzech leśnych kompleksów promocyjnych "Lasy Warszawskie", "Puszcza Kozienicka", "Lasy Olsztyńskie",
 • Promotor dwóch obronionych prac doktorskich
 • Odbyte staże zagraniczne w uczelniach m.in. w Finlandii, na Litwie i w Czechach
 • Posiada uprawnienia do stosowania testów psychologicznych kategori B1
 • Posiada uprawnienia certyfikowanego przewodnika interpretatora

Proponowane tematy prac dyplomowych:

 • kształtownie krajobrazu leśnego,
 • turystyka i rekreacja na terenach leśnych,
 • budownictwo leśne,
 • wpływ różnych cech przestrzeni na dobrostan człowieka,
 • edukacja ekologiczna,

Temat pracy dyplomowej powstaje w toku indywidualnych ustaleń z dyplomantem

Kilka słów o sobie:

Interesują mnie podróże, literatura,
rysunek i malarstwo przełomu XIX/XX wieku,
a także współczesna grafika

Narzędzia osobiste
Zaloguj