photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Struktura Wydziału do 2019 r.

Struktura Wydziału do 2019 r.

Ostatnio zmodyfikowane 2020-01-24 13:02

 

Kadrę Wydziału Leśnego stanowią nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą nauczanie przede wszystkim na kierunku "leśnictwo" oraz badania naukowe powiązane z procesem dydaktycznym. Na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest (stan na 1 stycznia 2014 r.) 80 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym: 11 z tytułem naukowym profesora, 18 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 49 ze stopniem naukowym doktora oraz 2 z tytułem zawodowym magistra. Ponadto działalność Wydziału wspiera 20 pracowników technicznych i 8 administracyjnych.

W skład Wydziału wchodzą 4 katedry i 3 samodzielne zakłady i 1 samodzielna pracownia, ulokowane w budynku 34 na nowym kampusie SGGW.

Struktura Instytut Nauk Leśnych (od 2019 r.) dostępna tutaj.

Narzędzia osobiste
Zaloguj