photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności I Zielone Sympozjum w Rogowie - 6-7 kwietnia 2020

I Zielone Sympozjum w Rogowie - 6-7 kwietnia 2020

Ostatnio zmodyfikowane 2020-02-22 16:07
Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego   
Leśny Zakład Doświadczalny
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

zaprasza na

I ZIELONE SYMPOZJUM W ROGOWIE

które odbędzie się w dniach
6-7 kwietnia 2020 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:

Minimalizowanie negatywnego oddziaływania energetyki wiatrowej na populacje chronionych gatunków ptaków

http://cepl.sggw.pl/konferencja/zielone_sympozjum/

Założenia

W okresie dwóch dekad turbiny wiatrowe stały się częstym elementem krajobrazu Polski. Mimo to przyrodnicze skutki ich obecności pozostają słabo rozpoznane. Oczekiwany, dalszy rozwój zielonej energetyki winien się odbywać w sposób zrównoważony, uwzględniający cele gospodarcze, ale także potrzeby ochrony przyrody, w tym także ochrony gatunkowej ptaków.
Sympozjum poświęcone jest uaktualnieniu wiedzy i wymianie krajowych doświadczeń w zakresie oddziaływań energetyki wiatrowej na szczególną składową zasobów przyrodniczych, jaką stanowią ptaki. Minimalizowanie zagrożeń związanych z farmami wiatrowymi dla ptaków wymaga podejścia w sposób usystematyzowany, oparty na zarządzaniu ryzykiem oraz na aktualnej wiedzy naukowej. Oszacowanie ryzyka w czasie i przestrzenni oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi analitycznych
i technicznych umożliwiają efektywne łagodzenie negatywnych oddziaływań. Zamierzeniem Sympozjum jest interdyscyplinarne omówienie tych zagadnień.

Celem Sympozjum jest przegląd i analiza następujących zagadnień:

 • stan krajowych badań ornitologicznych na farmach wiatrowych
 • zdefiniowanie obszarów konfliktów
 • ryzyko dla ptaków szponiastych na farmach wiatrowych
 • populacje ptaków i zmiany klimatyczne
 • stosowane metody łagodzenia ryzyka
 • metody i systemy odstraszania
 • wyłączanie czy odstraszanie, zarządzanie siedliskami
 • monitorowanie aktywności i śmiertelności ptaków

Charakter sympozjum i uczestnicy

Sympozjum ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie oddziaływań elektrowni wiatrowych na ptaki, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków szponiastych. Przeznaczone jest dla pracowników sektora energetycznego i przyrodników, pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, leśników, środowisk naukowych, instytucji i urzędów publicznych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem zielonej energetyki.

Patronat honorowy

 • Prof. dr hab. Wiesław BIELAWSKI - Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie
 • Małgorzata Joanna GOLIŃSKA - Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody (w trakcie ustaleń)
 • Andrzej SZWEDA-LEWANDOWSKI - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (w trakcie ustaleń)
 • Paweł CIEĆKO - Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w trakcie ustaleń)

Komitet Organizacyjny

 • Mgr Dariusz ANDERWALD - CEPL I MLiD LZD SGGW w ROGOWIE
 • Dr Michał SKAKUJ - Ekoaviation
 • Dr hab. Dorota ZAWADZKA - Komitet Ochrony Orłów, Uniwersytet Łódzki

 

Sprawy organizacyjne i zgłoszenia:

http://cepl.sggw.pl/konferencja/zielone_sympozjum/ZS_2020/organizacja_ZS_2020.htm

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj