photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Wydział Leśny i Instytut Nauk Leśnych

Wydział Leśny i Instytut Nauk Leśnych

Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 08:45
Od 1 października 2019 r. zaczął obowiązywać nowy Statut SGGW powstały jako konsekwencja wprowadzenia w ubiegłym roku nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce. Obok Wydziału, na którego czele pozostał prof. Henryk Żybura, utworzony został Instytut Nauk Leśnych, którego dyrektorem Instytutu został prof. Stanisław Drozdowski.

 

Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" wprowadziła nowe warunki funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Nowo powstałe dyscypliny naukowe oraz zmiana zasad ewaluacji i finansowania działalności naukowej spowodowały zmiany w wielu obszarach działania szkół wyższych.

W ramach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w wyniku wielomiesięcznych dyskusji zadecydowano, że optymalnym rozwiązaniem będzie (formalne) rozdzielenie działalności naukowej i dydaktycznej. Za prowadzenie badań naukowych i rozwój kadr odpowiedzialne będą instytuty, zaś wydziały zajmować się będą kształceniem. Jednocześnie poszczególne kierunki studiów muszą być powiązane z odpowiadającymi im dyscyplinami naukowymi, co zapewni synchronizację nauki i kształcenia.

Owocem zmian jest powstanie, obok Wydziału, na którego czele pozostał prof. Henryk Żybura, Instytutu Nauk Leśnych, którego dyrektorem został prof. Stanisław Drozdowski. Uroczyste wręczenie nominacji miało miejsce 27 października br.

O szczegółach reformy szkolnictwa wyższego w naszej Uczelni można dowiedzieć się więcej m.in. z wywiadu z JM Rektorem, prof. Wiesławem Bielawskim.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj