photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Interstudent 2021 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Interstudent 2021 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Ostatnio zmodyfikowane 2021-01-12 14:20
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do 20 stycznia 2021
To już XI edycja konkursu Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

W tym roku będziemy mieli szczególne zadanie: chcemy pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Na kandydatury czekamy do 20 stycznia 2021 roku. Potem zbierze się – zapewne online – Kapituła Konkursu, której pracami kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, pod którego patronatem organizujemy konkurs. Nagrody przyznamy tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła może także przyznać Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2021 nastąpi w lutym podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, którym gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Z oczywistych powodów nie wiemy jeszcze, w jakiej formule odbędzie się gala wręczenia nagród (na pewno będziemy stawiać bezpieczeństwo na pierwszym planie), ale z pewnością zadbamy o to, żeby zwycięzcy konkursu w pandemicznym roku zostali należycie uhonorowani!

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów zagranicznych studentów uczelni publicznych i niepublicznych ze wszystkich stopni studiów, wszystkich kierunków i krajów. Czekamy na kandydatury młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe, sportowe.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 stycznia 2021 r.
Wypełnione ankiety należy przesłać do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Ankieta konkursowa

 

Interstunetka z SGGW 2019

Pochodząca z Indonezji Okta Chandra Aulia, studentka leśnictwa w SGGW, wygrała konkurs Interstudent na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studentów studiów magisterskich. ​

Okta Chandra Aulia od 2018 roku studiuje na Wydziale Leśnym SGGW. Zanim przyjechała do Warszawy, przez 1.5 roku uczyła się języka polskiego na kursie w Łodzi. Już tam dały o sobie znać jej zdyscyplinowanie i ambicje, ale także zaangażowanie w projekty i w budowanie więzi międzykulturowych. Angażowała się w wiele akcji mających na celu przybliżenie przedstawicielom innych krajów indonezyjskiej kultury.

Te same cechy sprawiły, że w trakcie studiów w SGGW dała się poznać społeczności akademickiej i zaangażowała się w wiele rozmaitych inicjatyw. Studentka współpracuje z Biurem Promocji SGGW przy obsłudze targów edukacyjnych (m.in. Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018), odbywa też trzymiesięczny staż w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Brała aktywny udział w przyjęciu delegacji gubernatora i rektorów uczelni wyższych z prowincji West Nusa Tenggara z indonezyjskiej wyspy Lombok, uczestniczyła też w nagraniach do filmu promocyjnego stworzonego na potrzeby konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”. W drugiej połowie 2019 r. weźmie udział w realizacji projektu współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: Nowoczesna Promocja Zagraniczna: „SGGW going East – Welcome Asia!”, gdzie będzie wspierać działania na rzecz promocji, pełniąc rolę Ambasadora SGGW na targach edukacyjnych w Indonezji.

Okta chętnie bierze udział w inicjatywach na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Uczestniczyła w młodzieżowym szczycie klimatycznym „Conference of Youth” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – międzynarodowym wydarzeniu poprzedzającym obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 – a także w konferencji „Global Landscape Forum” w Niemczech, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Działała też jako wolontariuszka podczas Dni Ochrony Środowiska w Łazienkach Królewskich organizowanych w 2018 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Odpowiadała tam za tematykę zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce i Europie.

Okta chętnie angażuje się także społecznie. Zorganizowała prężnie działającą akcję „1 Day – 1 Zloty”. Działania zainicjowane w 2017 r. mają na celu zbiórkę pieniędzy na osoby potrzebujące w Polsce i na świecie. Do tej pory w ramach tej inicjatywy udało się m.in. zebrać fundusze na darmowe posiłki w meczetach w całej Polsce, na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i powodzi w Indonezji oraz na budowę szkół w odosobnionych rejonach tego kraju. Okta jest też od trzynastu lat członkinią Indonezyjskiego Czerwonego Krzyża, a od czasu przyjazdu do Polski – Związku Indonezyjskich Studentów w Polsce, w ramach działalności którego nadzorowała organizację spotkań edukacyjnych, seminariów i targów. Chętnie udziela wywiadów, w tym dla „Immigrant Radio”. Jej wystąpienia dotyczą zarówno kwestii dotyczących studiów w Polsce, jak i tematów z zakresu leśnictwa np. deforestacji i marnotrawstwa surowca drzewnego.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj