photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Komunikat Rektora SGGW

Komunikat Rektora SGGW

Ostatnio zmodyfikowane 2020-10-17 17:01
UWAGA - do odwołania wszystkie zajęcia na kierunku Leśnictwo, które zostały zaplanowane jako kontaktowe - nadal takimi pozostają, jako ZAJĘCIA PRAKTYCZNE.

 

W trosce o bezpieczeństwo Społeczności Akademickiej SGGW informujemy:
Od 19.10.2020 r. do odwołania – zajęcia, z wyjątkiem zajęć praktycznych, będą odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z ustalonymi planami zajęć na semestr zimowy. Dotyczy to zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Dotyczy to także studiów podyplomowych i zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego SGGW.
Zajęcia praktyczne, szczególnie te odbywające się w klinikach oraz związane z niezbędnym dostępem do infrastruktury laboratoryjnej są prowadzone zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami ustalonymi odpowiednio przez dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów, kierownika Szkoły Doktorskiej SGGW, kierowników studiów doktoranckich w porozumieniu z opiekunami laboratoriów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.
Zajęcia z języków obcych i WF odbywają się zdalnie.
Wykaz zajęć terenowych, realizowanych w formie bezpośredniej, zostanie opracowany i opublikowany w terminie późniejszym.
W oczekiwaniu na stosowne rozporządzenie władz państwowych i wytyczne środowiskowe zapraszamy do śledzenia strony SGGW profilu FB oraz naszych stron wydziałowych i profilu FB.

 

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj