photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Komunikat Rektora SGGW z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Ostatnio zmodyfikowane 2020-04-10 12:03
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Komunikatów Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.z dnia 24 marca 2020 r. dotyczących zasad funkcjonowania Uczelni w okresie czasowego ograniczenia jej działalności w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374z późn. zm.), niniejszym:

przedłużam do dnia 26 kwietnia 2020 r. zasady funkcjonowania Uczelni określone w Komunikacie Rektora z dnia 17 marca 2020 r., w tym zasadę pracy zdalnej, z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec zmianie w przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stanowiły inaczej.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj