photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Konferencja CEPL - LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Konferencja CEPL - LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI

Ostatnio zmodyfikowane 2017-02-21 10:29
XIII Konferencja z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie" Rogów, 5-6 kwietnia 2017 r.

 

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi:

LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI


Zróżnicowanie gatunków i siedlisk leśnych jest w najwyższym stopniu zależne od obecności wody i zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Obserwowane od kilku lat niepokojące zmiany klimatyczne, w tym głównie ocieplenie klimatu i susze w okresie wegetacyjnym, powodują konieczność podjęcia działań wyprzedzających, zmierzających do zachowania we właściwym stanie leśnych siedlisk mokradłowych. Istotny jest także stały monitoring organizmów wskaźnikowych związanych z mokradłami.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd i doskonalenie metod ochrony leśnych siedlisk mokradłowych i gatunków z nimi związanych

Cele konferencji

  • Podkreślenie kluczowej roli siedlisk mokradłowych w zachowaniu różnorodności biologicznej
  • Zwrócenie uwagi na szczególną rolę torfowisk w akumulacji wody i węgla
  • Ocena wpływu zmian klimatycznych na gatunki roślin związanych z siedliskami mokradłowymi
  • Ocena wpływu zmian klimatycznych na gatunki zwierząt związanych z siedliskami mokradłowymi
  • Promocja programów małej retencji realizowanych na terenach leśnych
  • Przegląd metod służących zatrzymaniu wody w ekosystemach leśnych

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

Zapraszamy!

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
tel./faks 46 874 83 74

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj