photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Konferencja edukacyjna CEPL w Rogowie

Konferencja edukacyjna CEPL w Rogowie

Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-01 10:19
XXII Konferencja z cyklu „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa” odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2017 roku w CEPL SGGW w Rogowie

EDUKACJA PRZYRODNICZO-LEŚNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Założenia

Zrównoważony rozwój (ZR) jest określeniem powszechnie używanym i powszechnie niezrozumianym, definiowanym różnie w zależności od potrzeb. W zaraniu dotyczył wyrównywania szans i nierówności społeczno-ekonomicznych. Obecnie zrównoważony rozwój stał się "wytrychem" wykorzystywanym przez wszystkich i do wszystkiego, zatracając pierwotną moc. Również edukacja dla ZR jawi się jako zjawisko niedookreślone. Jednocześnie w podstawie programowej z 2017 las, leśnicy i gospodarka leśna - w kontekście zrównoważonego rozwoju - mają w końcu swoje miejsce! Zarówno w przedszkolu jak i w szkole podstawowej zalecane jest korzystanie z bazy dydaktycznej Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych przy organizowaniu wycieczek szkolnych. ZR jest poruszany na lekcjach przyrody, biologii i geografii we wszystkich typach szkół. Warto byłoby w związku z tym zwrócić uwagę edukatorów na EZR oraz zaprezentować cele i treści takiej edukacji. Edukacja przyrodniczo-leśna jako EZR jest realizowana w szeregu krajów europejskich i promowana przez UNESCO, FAO i FCN-Subgroup-Forest Pedagogics. Istnieje wiele ciekawych, dobrych wzorców realizowania takiej edukacji z Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii. W Polsce część negatywnych opinii i wypowiedzi na temat działań Lasów Państwowych jest związana z tym, że społeczeństwo nie akceptuje niektórych form użytkowania lasu, jego miejsca i sensu. W chwili obecnej edukacja przyrodniczo-leśna bardziej kładzie nacisk na ochronę przyrody, niż na zrównoważone użytkowanie zasobów. Jeśli chcemy to zmienić, edukacja leśna powinna iść w stronę edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Główną intencją organizatorów konferencji jest określenie jakie miejsce powinna mieć edukacja dla zrównoważonego rozwoju w funkcjonującej od ponad 20 lat edukacji przyrodniczo-leśnej oraz określenie metod jej prowadzenia i badania.

Pytania kluczowe:

  • Kiedy możemy mówić, że nasze działania to edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR)?
  • Jakie są / powinny być cele i treści EZR?
  • Czy i jak edukatorzy z LP i PN powinni zajmować się EZR?
  • Jak możemy badać jakość EZR?

 

Główne cele konferencji:

  • Wymiana doświadczeń między różnymi środowiskami zajmującymi się EZR, w tym doświadczeń europejskich.
  • Doskonalenie metod EZR oraz określenie jej roli i znaczenia w edukacji nieformalnej.
  • Określenie kierunku rozwoju tradycyjnej edukacji przyrodniczo-leśnej w stronę EZR.

 

Charakter konferencji i uczestnicy

XXII Konferencja służy kształceniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz określeniu miejsca i roli osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną w kontekście ochrony oraz użytkowania przyrody w sposób trwały i zrównoważony.Konferencja przeznaczona jest dla animatorów edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także badaczy i ekologów. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany różnorodnych, często niejednomyślnych doświadczeń i poglądów na trudne tematy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm

Zapraszamy!

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
tel./faks 46 874 83 74

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj