photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Konferencja w Chęcinach

Konferencja w Chęcinach

Ostatnio zmodyfikowane 2018-09-21 09:36
- informacje o Konferencji w Chęcinach -
Konferencja w Chęcinach

Konferencja w Chęcinach

W dniach 17-18.09.2018 w Chęcinach odbyła się dwudniowa konferencja adresowana do słuchaczy studiów podyplomowych „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” działających na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

Konferencja w Chęcinach, zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków NFOŚiGW, jest rezultatem współpracy Wydziału Leśnego SGGW z Polską Organizacją Turystyczną, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe oraz Muzeum Wsi Kieleckiej. Odbywa się ona pod patronatem honorowym dyrektora LP Pana Andrzeja Koniecznego.

Celem konferencji, w której uczestniczyło ponad osiemdziesiąt osób, było zwrócenie uwagi na problemy dotyczące turystycznego użytkowania obszarów niezurbanizowanych, wskazanie sposobów minimalizowania konfliktów na tle człowiek–środowisko przyrodniczo-kulturowe oraz wymiana poglądów na temat prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in samorządowcy, przedstawiciele Lasów Państwowych, parków narodowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz naukowcy.

Pierwszego dnia konferencji, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach uczestnicy mieli możliwość wysłuchania zamawianych referatów ukazujących praktyczny wymiar prowadzonych działań na rzecz edukacji przyrodniczo-leśnej oraz zrównoważonej turystyki na terenach wiejskich.

W trakcie drugiego dnia, w Parku Etnograficznego w Tokarni odbyły się warsztaty edukacyjne na temat sposobu pracy w grupie, prowadzenia zajęć z najmłodszymi odbiorcami działań edukacyjnych, zasad organizowania sal edukacyjnych i prowadzenia edukacji na rzecz rozwoju zrównoważonego.  Więcej na temat tego wydarzenia na stronie: www.sptl.sggw.pl oraz na FB.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj