photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Nowe Kolegium Rektorskie SGGW

Nowe Kolegium Rektorskie SGGW

Ostatnio zmodyfikowane 2020-09-02 14:45
Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy pod kierownictwem prof. Michał Zasady - rektora z Wydziału Leśnego naszej Alma Mater
Rozpoczyna się nowa kadencja władz Uczelni. Od 1 września 2020 r. Rektorem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest prof. dr hab. Michał Zasada. Od dziś pełni on również funkcję Wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada jest profesorem nauk leśnych. Dotychczas sprawował w Uczelni wiele kierowniczych funkcji: był prodziekanem  ds. dydaktyki (2005-2008),  dziekanem Wydziału Leśnego (2008-20120), prodziekanem ds. nauki  (2012-2016).  W latach 2016-2020 był prorektorem SGGW ds. współpracy międzynarodowej.

Działalność JM Rektora SGGW  będzie wspierać  czterech prorektorów:

I zastępca Rektora, prorektor ds. rozwoju -    prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prorektor ds. dydaktyki w latach 2016-2020, dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w latach 1999-2005, kierownik Katedry Sadownictwa w latach 1997-1999 i 2006-2016.

Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko,  dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w latach 2019-2020, prodziekan ds. nauki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w latach 2008-2012, kierownik Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych w Katedrze Inżynierii Wodnej w latach 2009-2019.

Prorektor ds. dydaktyki –  dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW; prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju Wydziału Nauk Ekonomicznych w latach 2005-2012, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w latach 2012-2019, kierownik Zakładu Analiz Rynkowych w Katedrze Polityki Europejskiej i Marketingu w latach 2017-2019, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW  w latach 2019-2020.

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej –  dr hab. Marta Mendel, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w latach 2019-2020.

Mottem Rektora na kadencję 2020-2024 jest „SGGW - nasza Alma Mater”.  Jak podkreśla prof. Michał Zasada, odpowiedzialność za uczelnię spoczywa na barkach jej rektora, ale zarządzanie i tworzenie to gra zespołowa. Dzisiejsza SGGW to wynik wysiłku wielu poprzednich pokoleń, ale to także rezultat działań obecnych pracowników, doktorantów i studentów. O tę bogatą spuściznę i wysoką pozycję Uczelni w kraju i na świecie musimy pieczołowicie dbać, tworząc SGGW na miarę naszych marzeń i oczekiwań.

SGGW to jest wspólnota, to jest nasza Alma Mater. Jej powodzenie i dalszy rozwój zależy od nas wszystkich i może odbywać się jedynie w drodze otwartej akademickiej dyskusji, nieskrępowanego wyrażania opinii i postulatów, do czego będę zachęcał i tworzył warunki. Marzy mi się Uczelnia, której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny dialog i wzajemny szacunek.

Jestem świadomy, jak wiele jest przed nami wyzwań związanych z pandemią, dalszą reformą szkolnictwa wyższego, nadchodzącą ewaluacją jakości działalności naukowej, niepewnością jutra, czy koniecznością zmian w naszych wewnętrznych regulacjach prawnych. Wszyscy odpowiadamy za przyszłość naszej Alma Mater– podkreśla Rektor prof. dr hab. M. Zasada.

(za SGGW.pl)

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj