photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Łukasza Tymendorf

Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Łukasza Tymendorf

Ostatnio zmodyfikowane 2021-02-11 08:59
zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Łukasza Tymendorf

link do publicznej obrony w dniu 12.02.2021 r. o godzinie 12:00

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad2db018f47194f9fb75354e4c0f9b1d6%40thread.tacv2/1612876002570?context=%7b%22Tid%22%3a%2270f92b42-1dd3-41a9-ae0e-01cbe47cbc79%22%2c%22Oid%22%3a%22c254d1f0-2623-4e81-999d-c6aa85dc3480%22%7d

 

 

http://wl.sggw.pl/science/doktoraty/lukasz-tymendorf/ogloszenie-o-obronie/view

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj