photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Odszedł od nas prof. Edward Stępień

Odszedł od nas prof. Edward Stępień

Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-09 16:55
Z ogromnym żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Edwarda Stępnia - emerytowanego profesora Wydziału Leśnego, Kierownika Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

W dniu 6 marca 2020 roku odszedł od nas prof. dr hab. Edward Stępień - Profesor Urządzania Lasu ale przede wszystkim Nasz Profesor, opiekun naukowy i Przyjaciel.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 marca 2020 o godzinie 13.00 w kościele św. Katarzyny na Służewie, ul.  Fosa 17, po czym nastąpi złożenie urny do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Urodził się 20 maja 1943 r. w Raniżowie (woj. podkarpackie). W 1967 Ukończył studia na Wydziale Leśnym SGGW po czym rozpoczął pracę w Katedrze Urządzania Lasu.

W jednostce tej przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej. Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 1974 r. , a doktora habilitowanego - w 1989. W latach 1991-1995 pracował jako docent w Instytucie Badania Lasu, Śniegu i Krajobrazu (WSL) w Birmensdorf - Szwajcaria. W latach 1989-1991 był Kierownikiem Zakładu Urządzania Lasu a w latach 1997-2012 był Kierownikiem Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa.

W 2002 otrzymał tytuł profesora, a od roku 2006 był zatrudniony w SGGW na stanowisku profesora zwyczajnego. Na emeryturę przeszedł w 2013 r.

Zainteresowania naukowe prof. Stępnia koncentrowały się wokół problemów urządzania lasu wielofunkcyjnego, oceny stanu, kierunków i dynamiki zmian zasobów leśnych, waloryzacji potencjału funkcyjnego lasu, doskonalenia metod inwentaryzacji lasu, oceny przydatności informacji o lesie w zarządzaniu, uwarunkowań i instrumentów planowania w leśnictwie oraz nowych koncepcji w zakresie regulacji użytkowania lasu. Był autorem łącznie 146 publikacji w tym 10 książek, a także autorem i współautorem około 90 ekspertyz, dokumentacji i opracowań niepublikowanych.

Prof. Stępień posiadał znaczne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i kształcenia kadr naukowych. Był promotorem 45 prac magisterskich i 10 prac inżynierskich studentów Wydziału Leśnego SGGW. Pod jego opieką promotorską ukończono 5 przewodów doktorskich. Był recenzentem 10 rozpraw doktorskich, 14 rozpraw habilitacyjnych i dorobku oraz całokształtu dorobku 11 osób ubiegających się o tytuł profesora. Przygotował również ponad 50 recenzji naukowych projektów składanych do Komitetu Badań Naukowych.

Prof. Stępień był członkiem wielu towarzystw, komisji i gremiów naukowych w tym: IUFRO Arbeitsgruppe Forstliche Institutionen und Verwaltung S.6.12 - 02 (od 1997), IUFRO Arbeitsgruppe Silva Plan und Silva Voc S+04 .07 (od 2003), Polski ego Towarzystwa Leśnego (od 1968), Komisji Urządzania Lasu przy Zarządzie Głównym PTL (od 1988) a w latach (1989-1993) jej przewodniczącym.

Był również członkiem: Rady Programowej czasopisma Sylwan (1990-1993), Komisji MOŚZNiL ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (1990-1994), Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (1989-1993), Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego (1997-2006), Rady Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW (1997-2011), Rady Międzywydziałowego Studium Towaroznawstwa SGGW (2O03-2O11), Rady Naukowo -Społecznej LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie" (2002-2010) i Senackiej Komisji ds. Historii i Odznaczeń (2005-2008). Na uczelni pełnił także funkcję koordynatora badań i dydaktyki w macierzystej jednostce oraz członka Senackiej Komisji Socjalnej (1982-1987).

Prof. Stępień otrzymał liczne odznaczenia i nagrody. Do najważniejszych należą: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012), Złoty Krzyż Zasługi (1988), odznaka honorowa "Za zasługi dla SGGW" (1999), Nagroda indywidualna I st. JM Rektora SGGW za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni (2004), nagroda zespołowa I st. JM Rektora SGGW za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1991), nagroda zespołowa Ministra OŚZNiL za osiągnięcia naukowe w dziedzinie tworzenia zintegrowanego systemu urządzania lasu (1998), nagroda naukowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl badań dotyczących doskonalenia kompleksowej metody inwentaryzacji i oceny zasobów leśnych (1999), nagroda JM Rektora SGGW dla zespołu pracowników Katedry za szczególnie wysoką aktywność naukową (1999). Prof. Stępień - poza pracą naukową – miał wiele innych zainteresowań. Do jego hobby należały: działka , korzenioplastyka, sport i turystyka.

(na podstawie: Zarzyński P. 2019, Poczet Profesorów Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie 1919-2019)

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj