photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności ogłoszenie o obronie doktoratu mgr. inż. Artura Dawidziuka

ogłoszenie o obronie doktoratu mgr. inż. Artura Dawidziuka

Ostatnio zmodyfikowane 2021-03-22 15:04

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; tel.: (+48 22) 59-38010, (+48 22) 59-38008; e-mail: inl@sggw.edu.pl

Instytut Nauk Leśnych

2021-03-09

Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

informuje, że dnia 23 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. inż. Artura Dawidziuka

Tytuł rozprawy: „Wpływ krajobrazu leśnego na cenę działek budowlanych w wybranych gminach powiatu otwockiego”

Obrona rozprawy odbędzie się w platformie MS Teams (link do platformy będzie udostępniony w dniu obrony).

Promotor:

 

Promotor

pomocniczy:

Dr. hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

(Katedra Użytkowania Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie)

dr inż. Joanna Budnicka-Kosior (Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej,

Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie)

Recenzenci:.

Prof. dr hab. Roman Jaszczak, (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Dr hab. inż. Janusz Kocel, profesor IBL, (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi)

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Sekretariacie Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, budynek 34 pokój 11. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zostały umieszczone na stronie internetowej Instytutu Nauk Leśnych w Warszawie pod adresem: http://wl.sggw.pl/science/doktoraty

Przewodniczący Komisji Doktorskiej prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj