photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Realizacja zajęć na kierunku Leśnictwo 20.03 - 9.04

Realizacja zajęć na kierunku Leśnictwo 20.03 - 9.04

Ostatnio zmodyfikowane 2021-03-19 09:22
Zajęcia zaplanowane w formie kontaktowej realizowane będą w formie zdalnej lub przenoszone

Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci,
bardzo dziękuję wszystkim za zrozumienie sytuacji pandemicznej (wyrażone mailami, smsami, telefonami) jaka dotyczy całego naszego kraju i w oczywisty sposób wpływa na potrzebę zmiany organizacji realizowanych przez nas zajęć. W nawiązaniu do ustaleń poczynionych z poszczególnymi koordynatorami i prowadzącymi zajęcia informuję co następuje:
  1. zajęcia realizowane od 20 marca br. do 9 kwietnia br. realizowane są wg planu dotychczasowego, z tą zmianą, iż zajęcia zaplanowane w formie kontaktowej realizowane będą w formie zdalnej (wszystkie formy, stopnie i semestry studiów) - dotyczy to w szczególności zajęć z chemii, fizjologii roślin, botaniki leśnej oraz zajęć terenowych z ochrony przyrody. Zajęcia (ćwiczenia) z gleboznawstwa i ćw. terenowe z hodowli lasu zostają przeniesione na inny termin (termin ten wkrótce zostanie ustalony z prowadzącymi zajęcia). Jeśli ktoś w ww. terminie planował realizację część zajęć fakultatywnych lub specjalizacyjnych w formie kontaktowej zobowiązany jest na ich zmianę na formę zdalną.
  2. być może, po 9 kwietnia br.  również będzie koniczność zdalnej realizacji zajęć przewidzianych wcześniej jako kontaktowe. W takiej sytuacji przyjęte założenia będą podobne jak obecnie tzn. zajęcia prowadzimy wg ustalonego planu tylko kontaktowe zamieniamy na zdalne lub przenosimy na inny termin (w miarę możliwości planistycznych),
  3. przenoszenie zajęć może spowodować konieczność korekt przyjętego planu zajęć (po 9 kwietnia). Taka korekta dotyczy już np. przeniesienia o 10 dni ćwiczeń terenowych SSI 6 z Hodowli lasu, co wpłynie na plan zajęć zdalnych tego rocznika w kwietniu. W każdej takiej sytuacji dr J. Zajączkowski będzie konsultował ewentualne zmiany z zainteresowanymi. Naszym nadrzędnym celem jest uniknięcie konieczności realizacji zajęć w wakacje, choć być może, jeśli pandemia nadal będzie się rozwijać w takim tempie, nie da się tego uniknąć.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.

Pozdrawiam i życzę zdrowia

dr inż. Arkadiusz Gruchała
Prodziekan ds. Dydaktyki

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj