photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Równość szans w leśnictwie

Równość szans w leśnictwie

Ostatnio zmodyfikowane 2020-12-14 12:03
Zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach Stowarzyszenia Kobiet Lasu

 

Stowarzyszenie Kobiet Lasu rozpoczyna projekt „Równość szans w leśnictwie”, finansowany przez Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy. Działania będą skoncentrowane w czterech obszarach:
1. Diagnoza i rozpoznanie problemu - badanie sytuacji kobiet w leśnictwie w ujęciu jakościowym i ilościowym, przeprowadzone metodyką opracowaną przez
2. Edukacja antydyskryminacyjna, skierowana głównie do kobiet,
3. Stworzenie sieci współpracy organizacji o podobnym profilu, obejmującej stowarzyszenia kobiet-leśniczek z innych państw oraz kobiet pracujących w służbach mundurowych,
4. Wypracowanie rekomendacji i rozwiązań wspierających równouprawnienie w leśnictwie, które docelowo przyjmą formę kodeksu dobrych praktyk.
Zapraszamy do udziału w pracach projektowych poprzez udział w konferencjach i warsztatach, a także wsparcie projektu badawczego poprzez udział w ankietach.
Więcej na temat działalności Stowarzyszenia i realizowanego projektu znajduje się na stronie www.kobietylasu.pl, a już wkrótce na powstającej stronie dedykowanej działaniom projektowym.
Projekt pn. "Równość szans w leśnictwie" realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz
Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG realizowany we współpracy z Kvinner i Skogbruket z Norwegii oraz
Skogarkonur z Islandii

 

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj