photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Spotkanie Kolegiów Dziekańskich w Nadl. Ruszów

Spotkanie Kolegiów Dziekańskich w Nadl. Ruszów

Ostatnio zmodyfikowane 2017-11-15 17:01
W dniach 8-9 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Kolegiów Dziekańskich Wydziałów Leśnych z UR w Krakowie, UP w Poznaniu i SGGW w Warszawie.

 

Dzięki zaproszeniu ze strony Dyrektora RDLP we Wrocławiu Pana Adama Płakseja i Nadleśniczego z Ruszowa Pana Janusza Kobielskiego
w dniach 8-9 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie Kolegiów Dziekańskich Wydziałów Leśnych. W spotkaniu wzięli wszyscy dziekani i prodziekani z Wydziałów Leśnych: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W trakcie spotkania przedyskutowane zostały problemy wynikające z reform szkolnictwa wyższego oraz możliwości zwiększania szans absolwentów naszych wydziałów na rynku pracy. Szczególną uwagę przywiązywano do praktycznej wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów. Wyrażono wolę zacieśnienia współpracy naukowej i publikacyjnej pomiędzy kadrą naukową naszych wydziałów.

Dzięki uprzejmości Gospodarzy spotkania mieliśmy okazję zapoznać się ze specyfiką Borów Dolnośląskich bogatych w siedliska hydrogeniczne, realizacją programu reintrodukcji głuszca i cietrzewia oraz posadzić kępę brzóz - jako pamiątkę spotkania.

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj