photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności SWFiS - odrabianie zajęć

SWFiS - odrabianie zajęć

Ostatnio zmodyfikowane 2021-11-29 10:46
ODRABIANIE ZALEGŁYCH ZAJĘĆ WF W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z Covid-19 oraz z przejściem poszczególnych kierunków na system pracy zdalnej „samoizolacja” Kierownictwo SWFiS podejmuje decyzję o wprowadzeniu następujących form odrobienia usprawiedliwionych zaległości tj. zajęć WF:

1. Umożliwienie studentowi odrobienie zajęć WF w tradycyjnej formie (aktywny udział w zajęciach) do końca semestru zimowego 2021/2022. Termin ustala prowadzący.

2. Odrobienie zajęć WF przez napisanie pracy pisemnej nadesłanej na pocztę służbową prowadzącego lub platformę MS Teams (grupa dydaktyczna) do końca semestru zimowego 2021/2022. Tematykę prac ustala prowadzący zajęcia.

3. Umożliwienie studentowi odrobienie zajęć WF w tradycyjnej formie (aktywny udział w zajęciach) w "sesji na sportowo" w terminie od 1.02.2022 do 9.02.2022.

W „sesji na sportowo” codziennie odbywać się będą 4 zajęcia podzielone na bloki tematyczne, prowadzone na zasadach ujętych w „Regulaminie zaliczenia zajęć WF”. Godziny i tematyka zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.

Wszystkie informacje dostępne będą na stronie SWFiS.

O sposobie i terminie wyrównania zaległości powstałych w skutek usprawiedliwionych nieobecności (COVID-19) decyduje prowadzący po konsultacji ze studentem.

 

Kierownik SWFiS

mgr Dariusz Rycaj

Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj